İslami tatil ve İslami turizm

İslami turizm veya İslami tatil kavramından bireyler bir yandan kendi rekreasyon faaliyetlerini yaparken bir yandan da Allah’ın rızası doğrulusunda hareket etmektedirler.

A+ A-

İslami turizm veya İslami tatil kavramından bireyler bir yandan kendi rekreasyon faaliyetlerini yaparken bir yandan da Allah’ın rızası doğrulusunda hareket etmektedirler. İnsan hayatının bir parçası olarak turizm ve tatil kavramlarının İslami temeller ile her hangi bir çelişkisi bulunmamaktadır. Consumer Needs Study for Airlines, Destinastions and Hotels&Resorts adlı, İslami turizm ve İslami tatil alanında yapılan bir çalışmada; mütedeyyin turistlerin karar verirken ilk öncelikleri %67 oran ile helal standartlarda gıda üretimi olmaktadır. İslami otellerin ekonomik anlamda uygun olması %53 oranı ile ikinci sırda yer alırken, üçüncü sırada %49 oranı ile Müslüman dostu uygulamalar yer almaktadır. Mütedeyyin turistlerin konaklama tesisinin seçimindeki öncelikleri ise temiz oda ve çevre, misafirperverlik, helal gıda anlayışı, farklı aktiviteler için konaklama mekanının konumu, sundukları ibadet ortamları, menü çeşitliliği ve yüzme imkanlarıdır. Bunlara ek olarak sadece bayanlara özel ayrı rekreasyon imkanları tercihlerdeki öne çıkan kriterlerdir. 

Dünya üzerindeki Müslüman nüfusun sayısı her geçen gün artmakta ve günümüzde 1.6 milyar rakamı telaffuz edilmektedir. Aynı şekilde İslam ülkelerinin mali ve ekonomik tablolarındaki olumlu yükseliş her geçen gün artarak devam etmektedir. İslam dini, bir barış dinidir ve Müslümanların seyahat etmelerini tavsiye etmektedir. Bu durum İslami turizm kavramının oluşması ve gelişmesi için oldukça önemlidir. İslam ve turizm arasındaki ilişki incelendiğinde olumlu bir ilişki bulunduğu görülecektir. Bu durum Müslümanların turizm faaliyetlerine katılmasını teşvik etmektedir.  İslam turizmi pazarındaki payın büyük bir bölümünden başta Suudi Arabistan olmak üzere İran ve Malezya faydalanmaktadır. Ülkemizin bu pazardaki payını arttırması için gerçek anlamda birçok altyapıya sahip olduğu, pazar payını arttırması için önemli avantajlarının bulunduğu bir gerçektir.

Din kavramı tarih boyunca bireylerin seyahat etmelerinde etkin bir kavram olmuştur. Kimi zaman bireyler dinlerinin emrettikleri veya tesirleri neticesinde adaklarını inandıkları varlığa sunmak için, kimi zaman da kutsal kabul ettikleri mekanları ziyaret etmek için seyahate çıkmışlardır. Dini inanışlar tarih boyunca insanların seyahat etmelerinde bir motivasyon şekli olarak karşımıza çıkmaktadır. İnsanların inançlarının gereklerini yeri getirmek ve inandıkları değerler doğrultusunda kutsal yerleri ziyaret ederek kendilerini daha iyi hissetmelerini sağlamaları inanç turizmi olarak tanımlanmaktadır. Bu eylem biçimi her ne kadar din ve turizm arasındaki ilişkinin bir formu olsa da, bu ilişkinin bir başka formu daha bulunmaktadır.  Bu ilişkinin ikinci formunda inanlar, turizm veya seyahat faaliyetlerini planlarken mensubu oldukları dinin kaideleri doğrultusunda planlama yapma ön plana çıkmakta ve dinde emredildiği veya yasaklandığı şekilde yaşama kendini göstermektedir. Başka bir ifadeyle inananların turizm eylemlerine katılımlarında belirleyici etken inanç kuralları olmakta ve bu kurallar doğrultusunda din ile turizm ilişkisi tanımlanmaktadır. Bu tanıma göre bireylerin nereyi ziyaret ettiklerinin pek fazla bir önemi yoktur. Bireyler için turistik etkinliğin hangi türü olursa olsun önemli olan dinlerinin emrettiği şekilde yaşamaları, emredilen ve yasaklanan hükümler doğrultusunda turistik davranış modelini ön plana çıkarmalarıdır.  İslami turizmde bireylerin eğlence anlayışlarını, yaşam tarzlarını ve turistik tüketim davranışlarını İslami esaslar biçimlendirmektedir.