Milli Emlak'tan 85 bin TL'ye vergi muafiyetli dev satış

Milli Emlak kullanılmayan hazine taşınmazlarını ihale yoluyla satışa devam ediyor. Türkiye'nin arsa, tarla ve konut yatırımında en gözde illerinden olan Muğla'da satışa sunulan 3 ilan ise uygun fiyatlarıyla dikkat çekti.

Milli Emlak tarafından satışa çıkartılan hazine taşınmazlarına son günlerde ilgi yoğunlaştı. Uygun fiyatlara taksitli alınabilen yeni arsa ilanı satışa koyuldu.

Milli Emlak tarafından yeni duyurulan arsa satışları ihalelerine çok uygun fiyatlardan katılım sağlanabiliyor. İhale usulüne uygun olarak gerçekleştirilen Milli Emlak satışlarında ihaleyi kazanan kişi birçok avantaja sahip olabiliyor.

Bine yakın satış ilanının yer aldığı Milli Emlak'ın internet sitesindeki 3 ilan yatırımcıların dikkatini çekti.

Türkiye'de hem tatil, hem yatırım, hem de emeklilik hayatı denince akla gelen ilk illerimizden olan Muğla'daki 3 ilanda fiyatlar 85 bin TL'den başlıyor.

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde yer alan 3 ilan için tahmin edilen ihale bedelleri en ucuzu 85 bin TL, en pahalısı ise sadece 140 bin TL.

İhale yoluyla satılacak olan ancak konut imarı bulunmayan taşınmazlar için yaklaşık tahmin edilen ihale bedelinin yüzde 30'u kadar ihale teminat bedeli yatırmak gerekiyor. 

İhale sonuçlandığında ise ihaleyi kazananlardan bu teminat bedeli düşülerek tahsilat yapılırken, ihaleyi kaybedenlere yatırdıkları teminat bedelleri iade ediliyor.

Milli Emlak'ta taşınmaz fırsatları: Vergi yok, peşin ödemede indirim var

Milli Emlak'ın ihalelerinde katılımcılara birden fazla fırsatla tapu sahibi olma imkanı tanınıyor. 

İşte madde madde o imkanlar...

• Satış bedelinin peşin olarak ödenmesi halinde satış bedeline %20 indirim,
• %25’i peşin alınan taşınmazın satış bedelinin geriye kalan kısmının azami iki yıl içerisinde ve üçer aylık dönemler itibariyle sekiz eşit taksitte ödenebilme,
• Satış işleminde KDV muafiyeti,
• Düzenlenen belgelerin vergi, resim ve harçtan muafiyeti,
• Satışı yapılan taşınmazın, satışı takip eden yıldan itibaren 5 yıl süreyle emlâk vergisinden muafiyeti,

İhaleye Katılım Şartları

-Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları,
-Gerçek ve tüzel kişilerin tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri,
-Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,
-Gerçek ve tüzel kişilerin ihale saatinden önce (tahmin edilen bedelin %10’undan az olmamak üzere %30’una kadar) geçici teminatı yatırmış olmaları,
-İşin gereğine göre Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü veya Emlak/Millî Emlak Müdürlüğünce tespit edilecek diğer belgeleri vermeleri,
-Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişiler, tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri,
-Kamu tüzel kişilerinin ise, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belge vermeleri gerekmektedir..

Sıra No

 

Mahalle/Mevkii

 

Ada

 

Parsel

Yüzölçümü (m²)

 

Cinsi

 

İmar Durumu /Fiili Durumu

Tahmin Edilen Bedeli (TL)

İhale Tarihi

İhale Saati

 

 

1

Nebiler/Karaarmutluyaka

197

2

641,93 m²

Ham Toprak

1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planında yaklaşık olarak Tarım Alanı içerisinde kalmakta olup, Yapılaşmaya uygun değildir. / Boş ve kullanılmıyor.

85.000,00 ₺

30.05.2024

09.15

 

 

2

Yeşilköy/Kumluyurt

121

5

1.222,39 m²

Taşlık, Çalılık

1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planında yaklaşık olarak Tarım Alanı içerisinde kalmakta olup, Yapılaşmaya uygun değildir. / Boş ve kullanılmıyor.

485.000,00 ₺

30.05.2024

09.30

 

 

   3

Çayboyu/Köyiçi

312

    

30

57,68 m2

Tarla

1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında Konut Alanında (TAKS:0.20, KAKS:0.40) kalmakta olup, yapılaşmaya uygun değildir. / Boş ve kullanılmıyor.

45.000,00 ₺

30.05.2024

09.45

 

 

4

Çayboyu/Köyiçi

312

31

110,04 m2

Tarla

1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında Konut Alanında (TAKS:0.20, KAKS:0.40) kalmakta olup, yapılaşmaya uygun değildir. / Taşınmaz işgallidir.

110.000,00 ₺

30.05.2024

10.00

 

5

Kurucuova/Kuyualan

244

19

2.081,79 m2

Ham Toprak

1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planında yaklaşık olarak Orman Alanı içerisinde kalmakta olup, Yapılaşmaya uygun değildir. / Boş ve kullanılmıyor.

420.000,00 ₺

30.05.2024

10.15

 

6

Kurucuova/Kurucualan

102

14

966,04 m2

Ham Toprak

1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planında yaklaşık olarak Orman Alanı içerisinde kalmakta olup, Yapılaşmaya uygun değildir. / Boş ve kullanılmıyor.

180.000,00 ₺

30.05.2024

10.30

 

7

Kurucuova/Karahayıt

179

6

5.304,29 m2

Ham Toprak

1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planında yaklaşık olarak Orman Alanı içerisinde kalmakta olup, Yapılaşmaya uygun değildir. / Boş ve kullanılmıyor.

665.000,00 ₺

30.05.2024

10.45

 

8

Kurucuova/Mersincik

153

1

11.866,09 m2

Ham Toprak

1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planında yaklaşık olarak Orman Alanı ve Tarım Alanı içerisinde kalmakta olup, Yapılaşmaya uygun değildir. / Taşınmaz işgallidir.

1.656.000,00 ₺

30.05.2024

11.00

 

9

Kurucuova / Mersinlisu

202

11

4.527,26 m2

Ham Toprak

1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planında yaklaşık olarak Orman Alanı içerisinde kalmakta olup, Yapılaşmaya uygun değildir. / Boş ve kullanılmıyor.

1.200.000,00 ₺

30.05.2024

11.15

 

 

10

Kurucuova / Sarıgöl

275

6

944,38 m2

Arsa

1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planında Kırsal Yerleşim Alanı içerisindedir. Yapılaşmaya uygundur. / Taşınmaz işgallidir.

855.000,00 ₺

30.05.2024

11.30

 

11

Kurucuova / Sarıgöl

276

2

217,17 m2

Arsa

1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planında Kırsal Yerleşim Alanı içerisindedir. Yapılaşmaya uygun değildir. / Taşınmaz işgallidir.

140.000,00 ₺

30.05.2024

11.45

İşte Kavaklıdere Milli Emlak Şefliği'nden yapılan açılama

      Muğla İli Kavaklıdere İlçesi sınırları içerisinde yer alan yukarıda yeri ve nitelikleri belirtilen Hazineye ait 11 adet taşınmazın satış ihalesi, Kavaklıdere Milli Emlak Şefliği (Denetim Elemanları Odası)’nde belirtilen gün ve saatte toplanacak Komisyon tarafından yapılacaktır.

1. İhalelere iştirak etmek isteyenler ihale saatine kadar ihale Komisyonuna;

  a-) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi, Tebligat için Türkiye’deki adreslerini gösterir belgeyi,

  b-) Gerçek Kişilerin T.C Kimlik numarasını içeren nüfus cüzdanı veya onaylı nüfus kayıt örneklerin (asılları ihaleye başlamadan önce ibraz edilecektir.) Tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri gerekmektedir.

  c-) Geçici Teminata ait belge (geçici teminat bedeli, gerekli açıklama yazılmak suretiyle T.C Ziraat Bankası Kavaklıdere Şubesinde bulunan 8150347181 Vergi Nolu T.C. Başbakanlık Hazine Müst. İç Ödemeler Saymanlığı TR77 0001 0013 1900 0010 0057 07 İban nolu hesaba yatırılacaktır.)  veya Banka Geçici Teminat Mektubu Banka geçici teminat mektubu doğrudan komisyona sunulacak olup, süresiz ve limit içi özelikte olacaktır.

  d-) Özel hukuk tüzel kişilerin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluşlardan 2024 yılı içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliğe temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnamelerini vermeleri, kamu tüzel kişilerin geçici teminata ilişkin belge ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi ve tatbik imza örneklerini ihale saatinde komisyona vermek zorundadır.

  e-) Gerçek kişiler adına vekaleten katılacakların noter tasdikli vekaletnameyi. İhale saatinde komisyona vermek zorundadır.

2. Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Kanunun 37. Maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce İhale Komisyonuna ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden İhale Komisyonu sorumlu değildir. Telefaksla ve elektronik posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

3. Hazineye ait taşınmazların satış bedeli peşin veya taksitle ödenebilir. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 16/5/2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanuna göre yapılan satışlarda, satış bedelinin peşin olarak ödenmesi hâlinde satış bedeline yüzde yirmi indirim uygulanır. Taksitle ödenmesi halinde satış bedelinin ¼ ‘ü (dörtte biri) peşin, kalanı en fazla 2 yılda eşit taksitlerle kanuni faizi ile ödenir. Taksitle ödeme halinde borcun tamamı ödenmeden tapuda ferağı verilemeyecektir. Ferağın verilebilmesi için taksite bağlanan borç ile kanuni faizlerini karşılayacak tutarda kesin ve süresiz banka teminat mektubu alınır ve TMK’nun 893.maddesi uyarınca taşınmaz üzerine kanuni ipotek tesis edilir.

4. 4706 sayılı Kanun gereğince Hazine tarafından yapılan taşınmaz satış işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan (KDV karar pulu ve tapu harcı) muaftır. Satışı yapılan taşınmaz satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süreyle emlak vergisine tabi değildir.

5. İhalelere ait şartnameler mesai saatleri içerisinde Kavaklıdere Milli Emlak Şefliğinde ücretsiz olarak görülebilir.

6. Hazine Taşınmazlarının satış işlemlerinde, satış bedeli sınırlı ayni hak tesisi (irtifak hakkı) kullanma izni verilmesi işlemlerinde yıllık bedeller üzerinden, Döner sermaye İşletmesi Müdürlüğü tarafından 5 milyon TL ye kadar olan kısmı için %1 (yüzde bir) 5 milyon TL’den 10 Milyon TL’ye kadar olan kısmı için %0,5 (binde beş) 10 Milyon TL aşan kısım için %0,25 (onbinde yirmi beş) oranda işlem bedeli alınacaktır.

7. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

8. Türkiye genelindeki ihale bilgileri  http://www.milliemlak.gov.tr adresinden, İlçemizdeki ihaleler https://mugla.csb.gov.tr/  ve https://www.kavaklidere.gov.tr/ adreslerinden takip edilebilir.

Sonraki Haber