Atatürk Üniversitesi Almanya’da

Atatürk Üniversitesi ile Almanya`nın en büyük özel üniversitelerinden FOM Hochschule arasında ATAFOM programı çerçevesinde "İşletme Lisans Programı" protokolü yapıldı.

- Atatürk Üniversitesi ile Almanya`nın en büyük özel üniversitelerinden FOM Hochschule arasında ATAFOM programı çerçevesinde "İşletme Lisans Programı" protokolü yapıldı.

Atatürk Üniversitesi Senato Salonu’nda düzenlenen toplantıda Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hikmet Koçak ve FOM Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Burghard Hermeier`in, ATAFOM`un amacı ve işleyişi konusunda bilgi verildi.

Toplantıda konuşan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hikmet Koçak, Türkiye’nin en önemli ekonomik partnerlerinden birisi olan Almanya ile ilişkiler, içinde bulunulduğunu söyleyerek, “2014 Türk-AIman Araştırma, Eğitim ve İnovasyon Yılı” olarak belirlenmesi ve iki ülke akademisyenlerince araştırma, eğitim ve inovasyon alanlarında çeşitli etkinlikler yapılması ile de taçlandırıldığını belirtti.

Rektör Koçak: “Üniversitemizin uluslararasılaşma hamlesi olarak, Atatürk Üniversitesi ile FOM Hochschule arasında ilk iki yarıyılı Atatürk Üniversitesinin sorumluluğunda, takip eden altı yarıyılı da FOM Hochschule’nin sorumluluğunda, toplam 8 yarıyıllık ortak uluslararası çift diploma veren eğitim- öğretim lisans programları oluşturulmuş ve bu programlar “ATAFOM Programları” olarak isimlendirilmiştir. Bu kapsamda, 2014-2015 eğitim- öğretim yılında 300 yabancı uyruklu öğrenci kontenjanı ile “işletme Alanında Almanca Lisans Programı” her iki ülke yetkili makamlarının onayı ile açılmıştır. FOM Hochschule’nin Berlin yerleşkesinde pilot uygulama olarak başlatılan bu program, gelecek eğitim-öğretim dönemlerinde FOM Hochschule’nin diğer yerleşkelerinde ve farklı programlarla da sürdürülecektir.

2015-2016 eğitim-öğretim yılından itibaren programa yabancı uyruklu öğrencilerle birlikte ÖSYM tarafından yapılacak olan merkezi yerleştirme sınavına bağlı olarak öğrenciler de alınacaktır. Atatürk Üniversitesi ile FOM Hochschule’nin güçlü yanlarını bir araya getirerek oluşturulmuş olan ATAFOM programlarının her iki ülke gençleri başta olmak üzere tüm insanların eğitimlerine ve yetişmiş insan gücüne önemli katkılarda bulunmasını dilerim” dedi.

FOM Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Burghard Hermeier ise konuşmasında: “İki Üniversite, iki diploma, bir yüksek öğretim konsepti, mezun olanlar için çok yönlü meslek imkânları. FOM Hochschule ve Atatürk Üniversitesi arasında çok yeni imzalanmış işbirliğinin çerçevesi şu şekildedir: Birlikte ATAFOM adı altında Alman-Türk İşletme eğitimi sunmaktadırlar.

Amaç: Türk uyruklular ile Almanya’da yaşayan Türkler, Alman-Türk ekonomi çevresinde söz sahibi olmak için kaliteli eğitim vermektir. “Almanya Türkiye’nin en önemli ticari ortağıdır.” diye vurguladı Prof. Dr. Burghard Hermeier. “Aynı şekilde Almanya dışa açık en büyük yatırımcılarındandır. Türkiye’de Alman yatırımcılarının sayısı veya Alman sermaye katılımıyla Türk yatırımcıların sayısı 5750 civarındadır.

Bu işbirliğini yaptığımız için çok seviniyoruz ve Atatürk Üniversitesi ile uluslararası ağımızda önemli bir üniversiteyle birlikte olmaktan memnuiyet duymaktayız. Bu seçim çok da kolay olmadı. Atatürk Üniversitesinin temsilcileri bizi araştırdılar ve işbirliği partneri olarak 31.000 öğrencisi ve Almanya genelinde 31 eğitim merkezi olan, Almanya’nın en büyük özel üniversitesi bulunan FOM Hochschule’yi tercih ettiler. Başka neden ise İşletme Yönetimi bölümümüz 10.000’den fazla mezun verme başarısına sahip olmasıdır. Birlikte çalışmalarımız sadece Alman-Türk işletme eğitimiyle sınırlı kalmayacaktır. Alman-Türk Bilim Yılı başlığı altında araştırma özellikle inovasyon alanında başka faaliyetler de planlanmaktadır. FOM Hochschule, devlet tarafından tanınan ve akredite edilmiş lisans ile yüksek lisans programlarına sahip, insanların meslek hayatını yürütürken eğitim almalarına imkân tanıyan eğitim veren bir kuruluştur” şeklinde konuştu.

Sonraki Haber