Mersin'de polis servis aracına bombalı saldırı !
Kömür ocağında göçük: 6 işçi ölü
Kasko sigortasında flaş gelişme

92 yaşındaki işadamını dolandırdılar

92 yaşındaki işadamı 2 sevgilisine tam 150 milyon dolar kaptırdı...

92 yaşındaki işadamını dolandırdılar
A+ A-

AB­D'­nin en zen­gin işa­dam­la­rın­dan Sum­ner Reds­to­ne'un (92) beş yıl­da iki sev­gi­li­si­ne 150 mil­yon do­lar (439 mil­yon TL) kap­tır­dı­ğı or­ta­ya çık­tı. Olay, Reds­to­ne'un ge­çen yıl terk et­ti­ği sev­gi­li­si Ma­nu­ela Her­ze­r'­in (52) mah­ke­me­ye baş­vur­ma­sıy­la anlaşıldı. Her­zer, 14 yıl Reds­to­ne'un ba­kı­mı­nı üst­len­di­ği­ni be­lir­te­rek na­fa­ka ta­lep et­ti. Reds­to­ne'un kı­zı, ba­ba­sı­nın Her­zer ve di­ğer sev­gi­li­si Sydney Hol­land (44) ta­ra­fın­dan do­lan­dı­rıl­dı­ğı­nı öne sür­dü. Kı­zı, ba­ba­sı­nın tüm ser­ve­ti­nin kon­tro­lü­nü is­te­di.