ABD'nin Türkiye'ye bakışı olumlu

Liderler Türkiye'nin AB üyeliğine kendi kamuoyularına göre daha olumlu bakıyor.

ABD'nin Türkiye'ye bakışı olumlu
A+ A-

ABD ve AB kamuoyu, Türkiye'nin üyeliğini liderler kadar destekleme de gerçekleşme olasılığını daha yüksek görüyorlar.

ABD'deki düşünce kuruluşu German Marshall Fund ile İtalyan Compagnia di San Paolo Vakfı tarafından, Avrupa ve ABD'deki liderler ve üst düzey yetkililer arasında yapılan ''Transatlantik Eğilimler: Liderler'' başlıklı yeni anket ile ''Transatlantik Eğilimler: 2010'' anketinin karşılaştırmalı sonuçlarına göre, Amerikalı liderlerin yüzde 71'i Türkiye'nin AB üyeliğini desteklerken, bu oran AB liderleri arasında yüzde 51'e düşüyor. ABD kamuoyunda yüzde 40, Avrupa kamuoyunda ise sadece yüzde 22'lik kesim, Türkiye'nin AB üyeliği hakkında olumlu düşünceye sahip bulunuyor.

Türkiye'nin Batı ile ortak değerleri paylaşıp paylaşmadığı konusunda liderler ile kamuoyu arasında farklı görüşler hakim. Amerikalı liderlerin yüzde 78'i, liderlerin ise yüzde 62'si Türkiye'nin Batı ile yeterli derecede ortak değere sahip olduğunu düşünüyor. Ancak bu oran Avrupa kamuoyunun yüzde 32, Amerikan kamuoyunda yüzde 38.

ABD'NİN TÜRKİYE'YE BAKIŞI AVRUPA'DAN OLUMLU

Ayrıntılarına bakıldığında, Türkiye'nin dünyadaki konumuna dair hem Avrupa ile ABD arasında, hem de Avrupa'nın kendi içinde bölünmelerin varlığını ortaya koyan ankete göre, ''Amerikalı liderler ve kamuoyunun Türkiye'ye bakışının, Avrupalılara göre genelde daha olumlu olması'' göze çarpıyor.

Ankete göre, Avrupa'da, siyasi liderler ve seçmenler, hem genel anlamda Türkiye'ye hem de Türkiye'nin AB üyeliğine en az düzeyde olumlu bakan kesim. Bu alanda Türkiye'nin şu ana kadarki en büyük destekçi grubu ise AB'nin üst düzey yetkilileri olduğu belirtiliyor.

Türkiye'nin AB'ye katılımına nasıl bakıldığı hususunda, hem Avrupa hem de ABD'deki liderler ve kamuoyu arasında ilginç bakış açısı olması dikkati çekiyor. Bu noktada, AB ve ABD kamuoyunun çoğunluğu, Türkiye'nin AB üyeliğine pek olumlu yaklaşmadığı halde bunun gerçekleşmesi olasılığını yüksek görüyor. Buna karşın, AB ve ABD liderlerinin çoğunluğu, Türkiye'nin AB'ye katılmasını olumlu bulurken, bunun gerçekleşme olasılığının zayıf olduğu yönünde görüş belirtiyor.

Bu kapsamda sonuçlara bakıldığında, Amerikalı liderlerin yüzde 71'i, AB liderlerinin ise yüzde 51'i Türkiye'nin AB'ye katılımının ''iyi'' olacağı görüşünde. AB Konseyi, Komisyonu ve AB Daimi Temsilciler Komitesinden üst düzey yetkililer arasında Türkiye'nin AB üyeliğine olumlu yaklaşanların oranı yüzde 64'e çıkarken, bu oran Avrupa Parlamentosu üyeleri arasında ise yüzde 48'e düşüyor.

Avrupa kamuoyunun sadece yüzde 22'si, Amerikan kamuoyunun da yüzde 40'ı Türkiye'nin AB'ye katılım fikrine olumlu yaklaşıyor.

''Türkiye'nin AB'ye katılımın gerçekleşebilmesi olasılığı'' konusunda ise AB liderlerinin çoğunluğu kötümser bakış sergiliyor. Benzer bir şekilde ABD liderlerinin çoğunluğu da ''Türkiye'nin AB'ye katılımın gerçekleşebilmesi olasılığını'' pek mümkün görmüyor. Ancak, Avrupa ve Amerikan kamuoyunun geneli, ''Türkiye'nin AB'ye katılımının gerçekleşebilmesi olasılığının mümkün'' olduğuna işaret ediyor.

Tüm bunların karşısında Türklerin AB üyeliğine nasıl baktıklarına gelindiğinde dikkati çeken bir tespit ortaya çıkıyor. Buna göre, 2004 yılında Türkler arasında yüzde 73 düzeyinde olan destek, yaklaşık yüzde 38'e düşmüş durumda.

ORTAK DEĞERLERDE TÜRKİYE, LİDERLERE GÖRE YETERLİ, KAMUOYUNA GÖRE DEĞİL

Türkiye'nin ''Batının parçası olabilecek yeterli ortak değerlere sahip olup olmadığı'' da anketin soruları arasında yer aldı.

Buna göre, Avrupa kamuoyunun yüzde 31'i, Amerikan kamuoyunun ise yüzde 38'i, Türkiye'nin Batı ile işbirliği yapabilmek için yeterli ortak değere sahip olduğunu düşünürken, Avrupalıların yüzde 60'ı, Amerikalıların da yüzde 46'sı, Türkiye'nin Batı'dan çok farklı değerlere sahip olduğu görüşünü dile getiriyor.

Liderlerin bu konudaki düşüncesine bakıldığında ise rakamların tersine döndüğü gözleniyor.

Avrupalı liderlerin yüzde 62'si, Amerikalı liderlerin de yüzde 78'i, Türkiye'nin Batı ile yeterli derecede ortak değerinin olduğu yönünde görüş bildirirken, Amerikalı liderlerin sadece yüzde 16'sı ve Avrupalı liderlerin de yüzde 35'i buna karşıt düşünce ortaya koyuyor.

TÜRKİYE'YE BAKIŞ GENELDE OLUMLU

Ankete göre, Türkiye'nin AB üyeliği konusundaki görüşleri ne olursa olsun, hem Amerikan hem de Avrupalı liderlerin çoğunluğunun Türkiye'ye bakışı olumlu. AB liderlerinin yüzde 60'ı, Amerikalı liderlerin de yüzde 73'ü Türkiye'ye karşı olumlu görüşler ifade ediyor.

Ancak bu desteğin, kamuoyu nezdinde düştüğü görülüyor. Anket, Amerikan kamuoyunun yüzde 51'inin Türkiye'ye olumlu, yüzde 45'inin ise olumsuz baktığını, Avrupa kamuoyunda ise sadece yüzde 40'lık kesimin Türkiye'ye karşı olumlu hisler beslediği, yüzde 47'sinin ise olumsuz görüş bildirdiğini ortaya koydu.

İRAN VE ÇİN KONUSUNDA LİDERLER VE KAMUOYU AYRILIYOR

Öte yandan, ankette, ABD ve AB'li liderlerin transatlantik ilişkilere bakışı, kamuoyuna göre daha iyi düzeyde olduğu ortaya çıktı.

Buna göre, ABD'li liderlerin yüzde 76'sı, AB liderlerinin de yüzde 73'ü transatlantik ilişkileri ''iyi'' olarak nitelendiriyor. Bu oran, Amerikan kamuoyunda yüzde 54, Avrupa kamuoyunda yüzde 58.

Ankete göre, İran'ı nükleer programından vazgeçirmek için Avrupalılar genellikle ekonomik teşviklerden, Amerikalılar ise ekonomik yaptırımlardan yana.

Bunun yanında, ilginç bir tespit olarak ABD ve AB liderleri, kamuoyuna göre, ''nükleer bir İran''ı daha kabul edilebilir buluyor. ''Nükleer bir İran''ı liderlerin yarısı kabul edilebilir bulurken, kamuoyu arasında bu oran yüzde 35'ler civarında.

Çin konusunda da ABD ve AB liderlerinin yarısından fazlası, Çin'i ekonomik bir fırsat olarak görürken, Avrupa ve Amerikan kamuoyunun yarısı Çin'in ekonomik tehdit olduğunu söylüyor.

Afganistan konusunda ise ABD liderleri, kendi kamuoyuna göre, duruma daha az olumlu bakıyor.

Bunun yanında, ankete göre, ABD ve AB liderleri ordunun rolü, iklim değişikliği gibi konularda birbirinden farklı bakış açılarına sahip.