AK Partili vekil bile eletrik faturalarına isyan etti !

AK Partili vekil bile eletrik faturalarına isyan etti !

AK Partili milletvekili, elektrik zammını komisyonda tartışmaya açtı. Bakanlığın yanıtı garipti..

Ak Parti Bursa Milletvekili Cemalettin Kani Torun, Meclis Dışişleri Komisyonu’nda elektrik fiyatlarına getirilen yüzde 6.8 zamma isyan etti. Enerji Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sefa Sadık Aytekin ise komisyona bilgi notu gönderdi ve zammın dağıtım, iletim ile asgari ücret maliyetindeki artıştan kaynaklandığını savundu.

Hürriyet'ten Turan Yılmaz'ın haberine göre Meclis Dışişleri Komisyonu’nda uluslararası enerji anlaşmaları görüşülürken AK Parti Bursa Milletvekili Cemalettin Kani Torun’un, “Vatandaş boğazımıza sarılmış vaziyette, 400 liralık faturanın 200 lirası dağıtım bedeli” tepkisini verdiği elektrik zammına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan gerekçeli açıklama geldi.

Bakanlık komisyona gönderdiği bilgi notunda, yılbaşından itibaren yürürlüğe giren vergi ve fonlar hariç yüzde 6.8’lik artışa, dağıtım şirketleri ve görevli tedarik şirketlerinin asgari ücret artışları da dahil işletme giderlerindeki artışı gerekçe gösterdi. Bakanlık, elektrik faturalarında kayıp-kaçak bölümünün bulunmasının da sorun yarattığını bildirdi. Müsteşar Yardımcısı Sefa Sadık Aytekin imzasıyla gönderilen bilgi notunda fiyat artışının ayrıtıları şöyle aktarıldı:

TETAŞ’TAN YÜZDE 2.6

“Kamuya ait toptan satış şirketi Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt AŞ’nin (TETAŞ) alım maliyetlerinde döviz kuru ve diğer yükümümlükler sebebiyle artışlar gerçekleşmiştir. TETAŞ fiyatında yüzde 2.6 artış ihtiyacı oluşmuştur ve bu artışın nihai fiyatlara etkisi yüzde 1.9 civarındadır. Kamuya ait iletim şirketi Türkiye Elektrik İletim AŞ’nin (TEİAŞ) de artan iletim yatırımları ihtiyacı ve döviz kurundaki dalgalanmalar maliyet artışları tüketiciye aynen yansıtılmaktadır. TEİAş’ın bu ihtiyacının fiyatlara etkisi yüzde 2’nin üzerindedir.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI

Dağıtım şirketleri ve görevli tedarik şirketlerinin 2016-2020 gelir gereksinimleri belirlenmiştir. Bu düzenlemelerde 2016-2020 dönemine ilişkin onaylı yatırım planları ile enerji piyasasına ilişkin  mevzuat ile diğer mevzuat ve uygulamalardan (üçüncü şahıs mülkiyetindeki hatların ve bağlantı hatlarının sorumluluğunun dağıtım şiretlerine bırakılması, asgari ücretlerde gerçekleşen artışlar, kalite mevzuatı kapsamındaki yükümlüükler vb.) kaynaklanan işletme gideri artış ihtiyaçları dikkate alınmıştır.”

Kayıp-kaçak sorun yaratıyor

Bakanlık Müsteşar Yardımcısı Aytekin’in bilgi notunda, kayıp-kaçak bedeli, iletim, sayaç okuma gibi bedellerin ayrı ayrı faturada gözükmesinin şeffaflığı değil hukuki sorunları arttırdığı da savunularak, “Geçmiş dönemlerde bu bedellerin iptaline ilişkin pek çok dava açılmış, bu bedelleri mevzuat kapsamında uygulamak zorunda olan piyasa oyuncuları ciddi tutarlarda davaları kaybetmiştir.

Devam eden davaların da kaybedilmesi ya da yeni davalar açılması halinde dağıtım ve tedarik şirketlerinin mali sürdürülebilirliliği olumsuz yönde etkilenecektir. Kayıp-kaçak bedeli gibi bedellerin faturalarda ayrıca yer aldığı hallerde mahkemelerin kanunda bu bedellerin de zikredilmesi gibi kurumun tarife düzenleme yetkisini gözardı eden kararlar verebildiği gözlemlenmiştir” denildi. Avrupa’da da bu bedellerin faturalarda çok detaylı gösterilmesi yerine daha konsolide şekilde yer aldığı savunuldu.