Bakan Nebati vergi gelirlerinin tablosunu açıkladı

Bakan Nebati vergi gelirlerinin tablosunu açıkladı
Güncelleme:

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye'de devletin vergi alacaklarını tahsil edemediğine dair iddiaya bu tablo ile yanıt verdi.

Vergi gelirlerinin tahsiline ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’den açıklama geldi. Bakan Nebati, ‘vergi gelirlerinde yüzde 80’lerde seyreden tahakkuk tahsilat oranlarının, 2022 Ocak-Haziran döneminde yüzde 70’in altına gerilediği’ haberlerini paylaştığı tablo ile tek tek açıklayarak yalanladı.

“Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi açısından konu hakkında aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür” diyen Bakan Nebati, “Mevcut mevzuat gereğince, genel bütçe vergi gelirlerine ilişkin tahakkuk ve tahsilat tutarları; geçmiş yıllardan gelen tahakkukları ve yine geçmiş yıllara ilişkin tahsilatları da içerecek şekilde kümülatif olarak açıklanmaktadır. Bu şekilde geçmişten gelen alacaklar her yıl tahakkuk tutarlarına eklenmekte ve tahsil edilen tutarlar ile mukayese edildiğinde oranlar düşük gözükmektedir. Oysa her yılı geçmişten bağımsız değerlendirip, o yılda tahakkuk eden alacakları yine o yılda tahsil edilen alacaklara oranladığımızda gerçek tahsilat performansına ulaşılması mümkün bulunmaktadır. Aşağıdaki tabloda her ay kamuoyu ile paylaşılan bütçe sonuçlarında yer alan Vergi Gelirleri Tahakkuk ve Tahsilat Oranları ile ilgili yılda tahakkuk eden ve yine ilgili yılda tahsil edilen vergi gelirlerine ilişkin Cari Yıl Tahakkuk ve Tahsilat oranları yer almaktadır” şeklinde konuştu.

Türkiye'nin vergi geliri tablosu

“HERHANGİ BİR AZALMA BULUNMAMAKTADIR”

Açıklamanın devamında rakamlara ilişkin tabloyu yorumlayan Bakan Nebati, “Söz konusu tablo incelendiğinde; son yıllarda vergi gelirlerinin cari yıl tahsilat/tahakkuk oranlarının yüzde 90'lar civarında gerçekleştiği, 2021 yılı Ocak - Haziran döneminde cari yıl tahsilat / tahakkuk oranı yüzde 87,6 iken, 2022 yılının aynı döneminde bu oranın yüzde 90,9'a yükseldiği ve 3,3 puan artış olduğu görülmektedir. Görüleceği üzere, vergi gelirleri tahsilat / tahakkuk oranlarına ilişkin gerçek tahsilat performansı yıllar itibarıyla istikrarlı ve yüksek bir seyir izlemekte olup, 2022 yılının ilk 6 ayında ise bir önceki yılın aynı dönemine göre önemli bir artış gerçekleştiği görülmektedir. Diğer taraftan, kamu giderlerinin en sağlıklı ve sürdürülebilir kaynağı olan vergi gelirlerinin bütçe gelirleri içerisindeki payında da herhangi bir azalma bulunmamaktadır. Nitekim 2019 yılında vergi gelirlerinin bütçe gelirleri içerisindeki payı yüzde 77 iken bu oranlar 2020 ve 2021 yıllarında sırasıyla yüzde 81 ve yüzde 83,1 olarak gerçekleşmiştir. 2022 yılı Revize Bütçede de bu oranın yüzde 85,6 olarak gerçekleşmesi öngörülmektedir” diye bilgilendirmede bulundu.