Borcunu yapılandıranlar için son tarih 31 Mayıs

Borcunu yapılandıranlar için son tarih 31 Mayıs
Güncelleme:

Erzurum Vergi Dairesi Başkanı Aslan, borcunu yapılandıran mükellefler için bir uyarıda bulundu.

Erzurum Vergi Dairesi Başkanı Ergün Aslan, Gelir İdaresi Grup Müdürü Mehmet Kuzucu ile Vergi ve Anlaşmalar Uygulama Müdürü Bahadır Bağ, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Meclis Başkanı Saim Özakalın’ı ziyaret etti.

Ziyarette, 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ilişkin Kanun’la mükelleflere tanınan ödeme kolaylığı hakkında bilgi veren Erzurum Vergi Dairesi Başkanı Ergün Aslan mükelleflerin, yapılandırılan borcun 31 Mayıs 2017’ye kadar ötelenen birinci ve ikinci taksitlerini bu tarihe kadar mutlaka ödemeleri gerektiğini belirterek, aksi takdirde yapılandırmanın bozulacağını ifade etti.

19 Ağustos 2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren kanuna göre, yapılandırılan tutarların peşin veya ilk taksit ödeme sürelerinin 30 Kasım 2016 tarihinde sona erdiğini belirten Aslan şunları söyledi; “Bilindiği üzere, bazı mükelleflerin, Kasım 2016 ayında ödemelerini yapmamaları nedeniyle Kanundan yararlanma hakları sona ermiş, ancak Kanuna eklenen geçici bir madde ile kendilerine son bir şans verilmiştir. Ayrıca, Kanun kapsamında 2017 yılının Ocak ayından itibaren ödenmesi gereken taksitlerin tamamının ödeme süreleri dörder ay uzatılmıştır. Kanun hükmünden yararlanabilmek için getirilmiş olan önemli şartlardan birinin de ilk iki taksitin süresinde ödenmesidir. Bu durum mükelleflerin peşin veya ilk iki taksit ödemelerini her hal ve takdirde 31 Mayıs 2017 tarihine kadar yapmalarını gerekli kılmıştır. Bu nedenle, Kanunun getirdiği imkanlardan yararlanmaya devam edilmesi için Mayıs 2017 ayında yapılması gereken ödemeler büyük önem arz etmektedir.”

Söz konusu kanunla, mükelleflere tanınmış olan imkanlardan faydalanmaya devam edebilmesi için verilen son şansın kaçırılmaması adına kamuoyunu ve mükellefleri bilgilendirmek amacıyla çalışmalar yaptıklarını kaydeden Aslan, Ticaret ve Sanayi Odası başta olmak üzere, Ticaret Borsası ve Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası gibi meslek kuruluşları aracılığıyla da, mükelleflerin SMS yoluyla uyarıldığını söyledi.

Ziyarette, ETSO Meclis Başkanı Saim Özakalın da, borcunu yapılandıran ancak ilk iki taksitini ödeyemeyen mükellefler için böyle bir imkan tanınmasının çok yerinde olduğunu ifade ederek, “Erzurum’da borcunu yapılandıran ancak ilk taksit ödemesini yapamayan çok sayıda mükellef vardı. Bu açıdan böyle bir şansın tanınması borçlu vatandaşlarımız için, esnafımız için çok doğru bir karar oldu. Yapılandırma kapsamına giren borcu olan bütün vatandaşlarımızın yapılandırmalarının bozulmaması için 31 Mayıs’a kadar ilk iki taksitlerini, birinci, taksitlerini ödemişlerse ikinci taksitlerini veya peşin ödemelerini mutlaka yapmaları gerekiyor” diye konuştu.

İHA