Emekli maaşınızı artırma yöntemleri

Çalışırken başvuracağınız bazı yöntemlerle emekli maaşınızı artırmanın yolları bulunuyor.

SGK’ya brüt 3 bin 500 liranın üzerinden prim ödenecek bir işte çalışın. Eğer böyle olursa emeklimaaşınız artacaktır  Hakkınız varsa askerlik, doğum, yurtdışı gibi hizmet borçlanması yapın. Özellikle aylık bağlama oranının yüksek olduğu 1990-2000 arası için hizmet borçlanması, bağlanacak maaşı artırır  İkinci iş sigortası yaptırın. Kısa zamanlı bile olsa ikinci iş için ödenen prim, toplam matrahınızı ve dolayısıyla emekli maaşınızı artırır  Özellikle 2000’den önce çalışma hayatına giren Bağkur’luların emeklilik aylıkları, SSK’ya geçmeleri hâlinde yüzde 10-15 daha yüksek bağlanır  Sigortasız ya da ücretiniz SGK’ya düşük bildirilerek çalıştırıldıysanız emekli maaşını yükseltebilirsiniz. İşten ayrıldıktan sonra 5 sene içinde işvereni SGK’ya şikâyet edip ardından hizmet ve ücret tespit davası açabilirsiniz.

maas-ic.jpg