için kaldı

Öğretmenlere 24 Kasım şartı getirildi!

Öğretmenlere 24 Kasım şartı getirildi!
Güncelleme:

24 Kasım Öğretmenler Günü’nde Ankara’da yapılacak kutlamalara sadece ‘rol model’ öğretmenler katılabilecek. Puanlamayı ise okul müdürleri yapacak.

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bu yıl, Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayımladığı bir yönetmeliğe göre daha “özel” kutlamalar yapılacak. Ancak kutlamalar tüm öğretmenlere açık değil. Bakanlık, çeşitli kurulların puan vererek “başarılı” gördüğü öğretmenler katılabilecek.

Öğretmenler Günü kutlamalarının detayları, 15 Ekim 2019 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenler Günü Kutlama Yönetmeliği ile belirlendi.

Yönetmelikte, Öğretmenler Gününün amacı; “Öğretmenlerin birlik ve beraberliklerini sürekli kılmak, öğretmenler arasındaki sevgi ve saygı bağlarını kuvvetlendirmek ve meslekî dayanışmayı canlı tutmak, adaylık sürecini tamamlamış öğretmenlerin yemin etmelerini sağlamak, öğretmenlere mesleklerinin yüceliği şuurunu vermek, emekli olmuş öğretmenlerin hizmetlerini şükranla anmak, öğretmenlik mesleğinin kamuoyuna daha iyi tanıtılmasını sağlamak ve toplumdaki saygınlığını artırmak, öğretmen, öğrenci, veli ve okulun sosyal çevresiyle bütünlüğünü canlı tutmak, öğretmenlik mesleğinde çevresinde tanınan, sevilen ve üstün başarısı bilinenlerin bu niteliklerini diğer meslektaşlarına ve kamuoyuna örnek olacak şekilde tanıtmak, şehit ve gazi öğretmenler ile eğitim personelini anmak” şeklinde tanımlanıyor.

Yönetmeliğe göre; 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama törenleri, “Kutlama Kurulları”nca kararlaştırılacak okul veya uygun görülecek yerlerde yapılacak. Kutlama plan ve programları da aynı kurullar tarafından belirlenecek. Kutlama Kurulları ise Millî Eğitim Bakanlığı merkezinde, il, ilçe, okul ve kurumlar ile yurt dışı temsilciliklerinde oluşturulacak. Kurullarda il, ilçe mülki idari amir ve yardımcıları, milli eğitim müdürlüğü yetkilileri, okul müdürleri ve bazı öğretmenler yer alacak.

KUTLAMALARIN FİNALİ CUMHURBAŞKANLIĞI'NDA

İl ve ilçelerdeki kutlamaların yanı sıra Ankara’da merkezi olarak kutlamalar planlanıyor. Henüz detayları açıklanmayan etkinlikler arasında konser, tiyatro, panel, konferans, yarışmalar da yer alıyor. Ankara’daki kutlamaların finali, 24 Kasım günü Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda yapılacak.

ÖĞRETMENLERE PUAN VERİLECEK

Ankara’daki etkinliklere 81 ilden öğretmenler katılacak. Ankara’ya gelecek öğretmenler çeşitli kriterlere göre belirlenecek.

MEB’in yönetmelik doğrultusunda yayımladığı genelge eklerine göre “puanlamayı” okul müdürü ile il ve ilçe komisyonları yapacak. Ancak okul müdürünün vermiş olduğu puan, ilçe-il komisyonları tarafından aynen kabul edilecek.

Değerlendirme konuları ise şöyle:

-Öğretmenin mesleki tutum, değer ve davranışları ile eğitim-öğretim başarısı (7 puanlık)

-Öğretmenin kendisini geliştirme ve yenileme çalışmaları (30 puanlık)

-Öğretmenin kamuoyunca takdir edilmiş çalışmaları/başarı öyküleri (9 puanlık)

-Temsil yeteneği (9 puanlık)

‘ROL MODEL’ ÖĞRETMENLER ARANIYOR!

Genelgede, bu değerlendirme konuları için alt başlıklar da sıralanıyor.

Örneğin; 9 puanlık “Temsil Yeteneği” başlığı altında şunlar değerlendirilecek:

-Kendini ifade edebilme, duygu ve düşüncelerini anlatabilme becerisi

-Amirleri, çalışma arkadaşları ve çevresiyle uyumlu ilişkiler ve sağlıklı iletişim kurma

-Öğrencilerine, meslektaşlarına, topluma; giyim, konuşma, davranış, alışkanlık vb. konularda rol model olabilme

EĞİTİM SEN: YARIŞMAYACAĞIZ, REKABET ETMEYECEĞİZ

24 Kasım Öğretmenler Günü’nü 12 Eylül askeri darbesinin ürünü olduğu gerekçesiyle kabul etmeyen Eğitim Sen, Öğretmenler Günü Kutlama Yönetmeliği’ne de karşı çıkıyor.

İtirazlarını topladıkları imzalarla birlikte Milli Eğitim Bakanlığı’na ileten Eğitim Sen’in 23 Kasım’da Ankara’da yapacağı mitingin başlıklarında birisi de bu konu.

OKUL MÜDÜRLERİNİN YÜZDE 70’i AYNI SENDİKAYA ÜYE

İtirazlarının gerekçesini Artı Gerçek’e açıklayan Eğitim Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan, Ankara’daki kutlamalara çağrılacak öğretmenlerin okul müdürleri tarafından belirleneceğini hatırlattı.

Ancak okul idarecilerinin AKP iktidarının kadrolaşma politikası doğrultusunda mülakat ile belirlendiğini hatırlatan Aydoğan, “Son verilere göre okul müdürlerinin yüzde 70’den fazlası tek bir sendikaya üye ve bu idarecilerin verdiği notlar üzerinden öğretmenlerin ‘performansı’ belirleniyor. Liyakatla gelmeyen kişiler eğitim emekçilerinin ‘liyakatı’na dair söz söylüyor. Öğretmenler Günü Kutlama Yönetmeliği’nde de aynı anlayışı görüyoruz. Okul müdürlerinin, il-ilçe milli eğitim şube müdürlerinin son derece öznel değerlendirmeleriyle öğretmenlere puan veriliyor, ‘başarılı’ ve dolayısıyla ‘başarısız’ öğretmenler ilan ediliyor. 24 Kasım’da Ankara’daki merkezi kutlamalara ‘başarılı’ bulunan öğretmenler katılabilecek” dedi.

‘İŞ BARIŞINI BOZUYOR’

Öğretmenlerin kadrolu, sözleşmeli, ücretli gibi statülerin yanı sıra performans sistemiyle de ayrıştırıldığına ve böylece eğitim ve bilim emekçilerinin hedef gösterildiğine dikkat çeken Aydoğan, bu tür ayrıştırmaların öğretmenler arasındaki iş barışını bozduğunu vurguladı. Aydoğan, öğretmenlerin emeğinin hiçbir kriterle ölçülemeyeceğinin altını çizdi.

EĞİTİMCİLERİN TALEBİ: KUTLAMA YÖNETMELİĞİ GERİ ÇEKİLSİN

“Eğitimdeki yanlış politikaların sorumlusu öğretmenlere yıkılıyor” diyen Aydoğan, 23 Kasım’da Ankara’da düzenleyecekleri mitingde taleplerinden birisinin de Öğretmenler Günü Kutlama Yönetmeliği’nin geri çekilmesi olacağını söyledi.

Seçiniz...