EPDK'dan doğal gaz için yeni karar

EPDK'dan doğal gaz için yeni karar

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketinin (BOTAŞ) ilçelere yönelik şehir besleme hatlarında mesafe limitinin düşürülmesi kararı Resmi Gazetede yayımlandı.

Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketinin (BOTAŞ) ilçelere doğalgaz ulaştırılması amacıyla BOTAŞ'ın görevlendirilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) "İlçelere Doğal Gaz Ulaştırılması Amacıyla Alınan 23 Eylül 2020 Tarihli ve 2953 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar" hakkındaki kurul kararına göre, söz konusu Cumhurbaşkanı Kararı'nın yürürlüğe girdiği tarihte merkez nüfusu 20 bin ve üzerindeki ilçelerin listesi BOTAŞ tarafından 15 gün içinde ilgili kurum ve kuruluşlardan talep edilecek.

Büyükşehirlerde yer alan ilçelerde merkez nüfusun 20 bin ve üzerinde olup olmadığının tespitinde, mahalleye dönüşen köy ve beldelerin nüfuslarının dikkate alınmayacağı BOTAŞ tarafından ilgili kurum ve kuruluşa bildirilecek.

BOTAŞ, gerekli nüfus verilerinin temin edilmesinden itibaren 15 gün içinde EPDK'ye başvuruda bulunacak. Başvuru kapsamında, şehir besleme hattı yatırımına başlanan ancak henüz sonlandırılmayan ilçelerle yatırımı tamamlanan ilçeler de ayrıca belirtilecek. 

Yatırım yapılacak ilçe listesi EPDK'nin görüş ve değerlendirmeleriyle birlikte BOTAŞ tarafından Bakanlık onayına sunulacak. BOTAŞ, merkez nüfusu sonradan 20 bin ve üzerine çıkan ilçelerle ilgili de her yıl mart ayı sonuna kadar liste temin edecek ve bu ilçeler için de aynı süreç işletilecek.  

Yeterlilik sağlayan ilçe, herhangi bir doğalgaz dağıtım şirketinin dağıtım lisansı kapsamında ise bu ilçede bahse konu dağıtım şirketi faaliyet gösterecek. Yeterlilik sağlayan ilçe lisans kapsamı dışındaysa dağıtıcı şirket EPDK tarafından belirlenecek. 

Doğalgaz yeterliliği sağlayan ilçelere yönelik şehir besleme hattı yatırımları, imarlı alan sınırının iletim hattına mesafesi 5 kilometrenin üzerindeki ilçelerde BOTAŞ tarafından, 5 kilometre ve altında olan ilçelerde ilgili dağıtım şirketince yapılacak. Daha önceki düzenlemede bu mesafe 30 kilometre olarak belirlenmişti.