Bankalar zarar niteliğindeki kredileri kayıtlardan düşecek

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni düzenlemeyle Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kredilerin sınıflandırılması ve ayrılacak karşılıklar düzenlemesinde değişikliğe gitti.

Bankalar zarar niteliğindeki kredileri kayıtlardan düşecek
A+ A-

Resmi Gazete’de yayımlanan ‘Kredilerin sınıflandırılması ve bunlar için ayrılacak karşılıklara ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik’e göre bankalar beşinci grup, yani zarar niteliğindeki kredi olarak sınıflandırdığı kredilerde borçlunun temerrüdü nedeniyle ayırdığı karşılıkların geri kazanılmasının mümkün olmadığı hallerde krediyi bilanço kayıtlarından düşebilecek.

Yönetmelik değişikliğine göre kayıtlardan düşme, muhasebe uygulaması olarak nitelenerek, alacak hakkından vazgeçilmesi anlamına gelmediği ifade edildi.