Dolara karşı bir hamle daha! O vergi 2 katına çıkıyor!

Yeni vergi taslağına göre, bütçeye katkı sağlaması planlanan çok sayıda alanda vergi düzenlemelerine gidiliyor. Kambiyo muameleleri vergi oranı yüzde 0.1'den yüzde 0.2'ye çıkarılırken döviz hesaplarından elde edilecek faiz gelirlerine uygulanan stopaj oranın bir katına kadar artırılması konusunda Cumhurbaşkanına yetki de veriliyor.

Dolara karşı bir hamle daha! O vergi 2 katına çıkıyor!
A+ A-

Üst gelir grubuna gelir vergisi artışı getiren kanun teklifi TBMM'ye sunuldu. Teklif ile yabancı para cinsinden menkul kıymetler ile döviz hesaplarından elde edilen gelirlerde tevkifat oranının artırılmasına yönelik yetki alınması planlanıyor.

Kambiyo muameleleri vergi oranı yüzde 0.1'den yüzde 0.2'ye çıkarılırken döviz hesaplarından elde edilecek faiz gelirlerine uygulanan stopaj oranın bir katına kadar artırılması konusunda Cumhurbaşkanına yetki de veriliyor.

Muş, "Kambiyo muameleleri vergi oranı binde 1 idi. Binde 2'ye çıkarılmasını teklif ediyoruz. Döviz hesaplarından elde edilecek faiz gelirlerine uygulanan stopaj oranı yüzde 5 idi. Bir katına kadar artırılması konusunda Cumhurbaşkanına yetki verilmesini kanun teklifi içinde öngörülmüş durumdayız" dedi.

KAMBİYO NEDİR?

Kambiyo, en genel anlamıyla ‘’Ticari Senet’’ olarak bilinmektedir. Para yerine geçen ve ödeme aracı olarak kullanılabilen her türlü bono, çek, poliçe ve diğer menkul kıymetler anlamında kambiyo olarak tanımlanabilir. Kelime anlamıyla kambiyo, nakit para veya para yerine geçen her türlü araç ve senetlerin alım ve satımını ifade eder.