Finansal kesim dışı firmaların döviz açığı arttı

Finansal kesim dışı firmaların döviz açığı arttı
Güncelleme:

Finansal kesim dışındaki net döviz pozisyonu açığı bir önceki aya göre 4 milyar 37 milyon dolar artarak 119 milyar 783 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2022 yılı Ocak ayı finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülükleri gelişmelerini paylaştı.

Buna göre, Ocak 2022 dönemine ait Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri Tablosu değerlendirildiğinde; Aralık 2021 verilerine göre, varlıklar 3 milyar 386 milyon dolar azalırken, yükümlülükler 651 milyon dolar arttı. Net Döviz Pozisyonu Açığı ise 119 milyar 783 milyon dolar olarak gerçekleşti ve Aralık 2021 dönemine göre 4 milyar 37 milyon dolar arttı.

 VARLIKLAR 3 MİLYAR 386 MİLYON DOLAR AZALDI
Ocak 2022 dönemi varlık dağılımı incelendiğinde; bir önceki aya göre yurt içi bankalardaki mevduat ve ihracat alacakları sırasıyla 2 milyar 43 milyon dolar ve 1 milyar 705 milyon dolar azalırken, yurt dışına doğrudan sermaye yatırımları 278 milyon dolar artmış ve sonuç olarak varlıklar 3 milyar 386 milyon dolar azalmıştır. Yükümlülük dağılımında ise; bir önceki aya göre yurt içinden sağlanan nakdi krediler ve yurt dışından sağlanan nakdi krediler sırasıyla 1 milyar 628 milyon dolar ve 17 milyon dolar azalırken, ithalat borçları 2 milyar 296 milyon dolar artmış ve bunlara bağlı olarak yükümlülükler 651 milyon dolar arttı.

YURT DIŞI KREDİLERİ ARTTI
Yükümlülüklerin vade yapısına bakıldığında; Ocak 2022 döneminde yurt içinden sağlanan kısa vadeli krediler Aralık 2021 dönemine göre 241 milyon dolar azalırken, uzun vadeli olanlar 1 milyar 388 milyon dolar azalmıştır. Yurt dışından sağlanan kredilerde ise kısa vadeli olanlar 3 milyar 289 milyon dolar artarken, uzun vadeli krediler 1 milyar 10 milyon dolar azaldı.

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERİN PAYI YÜZDE 29 OLDU
Ocak 2022 döneminde kısa vadeli varlıklar 131 milyar 204 milyon dolar iken, kısa vadeli yükümlülükler 78 milyar 333 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Kısa Vadeli Net Döviz Pozisyonu Fazlası ise 52 milyar 871 milyon dolar olarak gerçekleşerek Aralık 2021 dönemine göre 6 milyar 712 milyon dolar azaldı. Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı yüzde 29 düzeyinde.

Etiketler döviz açık finans