KİT'ler 2016'da 12 milyar lira yatırım yapacak

KİT'ler 2016'da 12 milyar lira yatırım yapacak

Kamu İktisadi Teşebbüsleri'nin 2016'da 12 milyar TL yatırım yapması bekleniyor.

Kamu İktisadi Teşebbüslerinin (KİT) 2016 yılında 11 milyar 994 milyon 427 bin lira yatırım yapması öngörülüyor.

KİT ve Bağlı Ortaklıklarının 2016 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programının Tespiti Hakkındaki Bakanlar Kurulu kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. 

Buna göre, kamu teşebbüslerince, tüm işletmecilik faaliyetlerinde verimliliği ve karlılığı artıracak tedbirler alınacak. 

Etkin bir insan kaynakları politikası izlenecek, bu çerçevede, tüm personelin kamu teşebbüsü içinde işin gereği ve ihtiyaçlar dikkate alınarak rasyonel bir şekilde dağıtılması ve mevcut olması halinde atıl personelin eleman açığı bulunan diğer hizmet birimlerine kaydırılması sağlanacak.

En yüksek yatırımı TCDD yapacak;

Karar çerçevesinde KİT ve bağlı ortaklıklarının 2016 yılına ilişkin mali hedefleri de belirlendi. 

Bu kapsamda, KİT ve bağlı ortaklıklarının yanı sıra sermayesinin yarıdan fazlası kamuya ait olan toplam 26 kuruluşun gelecek yıl 11 milyar 994 milyon 427 bin lira yatırım yapması öngörülüyor. 

En yüksek yatırımı 5 milyar 309 milyon 844 bin lira ile TCDD'nin yapması beklenirken, bu kuruluşu 2 milyar 500 milyon lira ile Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) izledi. 

En düşük yatırımı ise 2 milyon 400 bin lira ile Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt AŞ (TETAŞ) yapacak.

KİT ve Bağlı Ortaklıklarının 2016 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programı kapsamında öngörülen yatırım tutarları (bin lira) şöyle:

Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklar

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK)
267.480

Eti Maden İşletmeleri (ETİ MADEN)
295.817

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK)
100.000

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ)
104.072

Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ)
645.000

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ)
2.500.000

Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt AŞ (TETAŞ)
2.400

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO)
816.203

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ)
750.000

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO)
169.459

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR)
127.440

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM)
110.000

Et ve Süt Kurumu (ESK)
61.600

Devlet Malzeme Ofisi (DMO)
33.000

T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi (TCDD)
5.309.844

Türkiye Vagon Sanayi AŞ (TÜVASAŞ)
20.000

Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayi AŞ (TÜDEMSAŞ)
8.496

Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayi AŞ (TÜLOMSAŞ)
15.500

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ)
478.062

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM)
70.000

TOPLAM 1
11.884.373

4046 sayılı Kanuna Tabi Olup Sermayesinin Yarıdan Fazlası Kamuya Ait Olan İşletmeci Kuruluşlar

Sümer Holding AŞ
1.000

Türkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ (TDİ)
3.500

Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ (TEDAŞ)
50.000

Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ (TŞFAŞ)
46.604

tta Gayrimenkul AŞ
5.950

Türkiye Elektromekanik Sanayi Genel Müdürlüğü (TEMSAN)
3.000

TOPLAM 2
110.054

GENEL TOPLAM
11.994.427