Kurumlar vergisi zammı yürürlükte!

Kurumlar vergisi zammı yürürlükte!
Güncelleme:

Kurumlar vergisini 2021 yılı vergilendirme dönemine ait kurum kazançları için %25 ve 2022 yılı için %23 olarak belirleyen yasa yayımlandı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Amme alacaklarının tahsil usulü hakkında kanun ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanunla, kurumlar vergisi kanununa geçici bir madde eklendi. Maddeye göre, halen %20 olarak uygulanan kurumlar vergisi, 2021 yılı kurum kazançları için %25, 2022 yılı kurum kazançları için %23 olarak uygulanacak. Bu oranlar özel hesap dönemi tayin edilen kurumlar için ilgili yıl içinde başlayan hesap dönemlerine ait kazançlarına uygulanacak.

KURUMLAR VERGİSİ DEĞİŞTİ

Uygulama, 1 Temmuz'dan itibaren verilmesi gereken beyannamelerden başlamak ve 1 Ocak'tan itibaren başlayan vergilendirme dönemine ait kurum kazançları için geçerli olmak üzere bugün yürürlüğe girdi.

Kurumlar vergisi 2017'de yapılan yasa değişikliği ile 2018-2020 yılları için %20'den %22'ye çıkarılmıştı. 2021 için ise tekrar yüzde 20 uygulanacaktı.

Yasayla sermaye piyasası kanununun 83. maddesinde yapılan değişiklikle, yatırım hizmetleri ve faaliyetlerinden kaynaklanan her türlü emanet ve alacakların son işlem tarihinden itibaren 10 yıl içinde talep ve tahsil edilmemesi halinde Yatırımcı Tazmin Merkezi'ne (YTM) devredilmesi uygulamasında değişiklik yapıldı.
Buna göre, söz konusu alacaklar YTM'ye emaneten devredilecek. YTM'ye devredilen sermaye piyasası araçlarından doğan bedelsiz pay iktisabı ve kar payı alma hakkı dışındaki pay sahipliği hakları, bunların YTM tarafından hak sahiplerine iadesine kadar donacak. Bu emanet ve alacakların devri, izlenmesi, bu emanet ve alacaklardan kaynaklanan hakların kullanımı ile başvuran hak sahiplerine iadesine ilişkin usul ve esaslar Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenecek. Bugün itibarıyla daha önce YTM'ye gelir kaydedilen tutarlar iade edilmeyecek.

Amme alacaklarının tahsil usulü hakkında kanunda yasayla yapılan düzenleme göre, yasa kapsamında haczi yapılan menkul ve gayrimenkul malların açık artırmasının elektronik ortamda da yapılmasına imkan tanındı.

Akaryakıt kaçakçılığıyla mücadeleye ilişkin kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi
Artırmaya iştirak edeceklerden menkul mala biçilen değerin %5'i nispetinde para teminat olarak alınacak. Alacaklı amme idareleri, menkul malın türü veya değeri ile satış şeklini esas alarak teminat alınmayacak halleri belirlemeye, para yerine teminat mektubu alınmasına karar vermeye yetkili olacak.
Düzenlemeye göre, haczi yapılan ve muhafazası tehlikeli veya masraflı olan mallar en uygun yerde pazarlıkla, borsası bulunanlar ise ilgili borsada satılabilecek.