için kaldı

Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı

Güncelleme:

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, 2023 yılının ilk enflasyon raporunda yıl sonu tahminlerini açıkladı. Merkez Bankası’nın 2023 ve 2024 enflasyon tahminleri sabit kaldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu yılın ilk ‘Enflasyon Raporu’ sunumunu gerçekleştirdi. Kavcıoğlu raporda piyasaların 2023 yılı yol haritası için önemli ipuçları verirken, yıl sonu enflasyon tahminini de açıkladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yılın ilk enflasyon raporunun tanıtımı amacıyla düzenlenen bilgilendirme toplantısında sunum yapıyor. Kavcıoğlu "Enflasyonun 2023 yıl sonunda yüzde 22,3 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz" dedi.

TCMB yıl sonu enflasyon tahmini

Merkez Bankası 2023 yıl sonu enflasyon tahminini değiştirmedi, yüzde 22,3 olarak korudu.

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, "Enflasyon tahmin aralığımızın orta noktaları 2023 yılı sonunda yüzde 22,3, 2024 yıl sonunda yüzde 8,8 seviyelerine tekabül etmektedir." dedi.

Dolar/TL kuru geçtiğimiz yıl yüzde 40'ın üzerinde prim yapmıştı. Enflasyon ise 2022 yıl sonunda yüzde 64 lmuştu. TCMB, geçen yılın son raporunda 2023 yılı sonunda enflasyonu yüzde 22,3, 2024 yılı sonunda ise yüzde 8,8 olarak tahmin etmişti.

 Kavcıoğlu’nun açıklamalarından öne çıkan satışbaşları şu şekilde:

Enerji fiyatları şoku 2022 yılında başta enflasyon olmak üzere tüm ekonomik göstergeleri etkileyen bir boyut kazanmıştır. Derin bir resesyon ihtimalinin oldukça azaldığı değerlendirilmektedir. Büyüme oranları öncü göstergelere göre toparlanma eğilimi göstermektedir. 2023 yılına ilişkin enflasyon beklentileri ülkemizde de olduğu gibi bir çok ülkede aşağı yönlü güncellenmeye başlanmıştır. Büyümenin sağlam temeller üzerinde gerçekleştiğini görmekteyiz.

 2022 yılı boyunca büyüme sürdürülebilirlik açısından sağlıklı bir yapı sergilemiştir. Net ihracat büyümeye son 7 çeyrek boyunca aralıksız katkı sağladı. Ticari kredilerin üretim ve yatırımlara yönelik kullandırılması desteklenmiştir. Teknoloji yoğun sektörlerdeki ivmelenme eğiliminin devam edeceğini öngörüyoruz.

2022 yılında turizm sektörü cari dengeye ciddi bir katkı sağlamıştır. 2022 yılında cari açığımız yükselmiştir, son dönemde enerji fiyatlar ve paritedeki gelişmelerin cari açığı olumlu etkilemesi beklenmektedir. Enerji fiyat gelişmeleri dışlandığında ekonomimiz 2022 yılında cari fazla vermiştir.

Enflasyondaki yavaşlama çekirdek enflasyon ile de desteklenmektedir. Enflasyonun ana eğilimine yönelik göstergelerimiz belirgin yavaşlamayı teyit etmektedir. Enflasyondaki yavaşlama beklentilere de yansımıştır. Ekim ayından itibaren üretici fiyatları yıllık artış oranları sert bir düşüş sergilemiştir. Önümüzdeki dönemde enflasyondaki düşüş ile birlikte fiyatlama davranışlarının da ekonomik temellerle uyumlu hale geldiğini göreceğiz. Aylık enflasyon tarihi ortalamalara yakınsıyor.

Parasal aktarımın güçlenmesi için bütüncül bir anlayışla uyguladığımız politikalarımız etkili olmaya devam etmektedir. 2022 yılında KOBİ'lere 2021 yılı tutarının 7 katı kadar kredi kullanımı sağlanmıştır. İhracat kapasitemizi geliştirmemiz gerekiyor. TL cinsi menkul kıymet faizleri Haziran'dan beri politika faizine yakınsayarak 16 puan azaldı. 2023 yılı için mevduatta liralaşma hedefimiz yılın ilk yarısı için yüzde 60'tır.

TCMB'nin 2023 yılı ortalama petrol fiyatları tahmini 80,8 dolar (Önceki 79,3 dolar)
TCMB'nin 2024 yılı ortalama petrol fiyatları tahmini 77,3 dolar
TCMB'nin 2024 yıl sonu gıda fiyatları tahmini %11,5
TCMB'nin 2024 yılı ortalama ithalat fiyatları değişim tahmini %2,3

Enflasyonun 2023 yıl sonunda %22,3 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz (Önceki %22,3)
Enflasyonun 2024 yıl sonunda %8,8 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz (Önceki %8,8)
Enflasyonun, %70 olasılıkla 2023 yılı sonunda %17,8-26,9 aralığında -orta noktası %22,3- gerçekleşeceğini öngörüyoruz.
2025 yılı için ise enflasyon tahmini yüzde 5 oldu.

Kalıcı fiyat istikrarını hedefleyen liralaşma hedefimizin başarıya ulaşması için güçlü ve kararlı adımlar atıyoruz. Ülkemiz sürdürülebilir büyümenin devam için yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı bir gelişimi öngören Türkiye Ekonomik Modeli uygulanmaktadır. 2022 yılı içerisinde tüm politika araçları gözden geçirilerek ülkemizin ihtiyaç ve koşullarına en uygun para politikası çerçevesi kademeli olarak oluşturulmuştur. Liralaşma Stratejisi kapsamında, politika faiziyle birlikte, likidite, teminat, zorunlu karşılık ve uluslararası rezervlerin yönetimine ilişkin araçlar bütüncül bir anlayışla en etkin şekilde kullanılmıştır.

 Enflasyonu düşürmek ve fiyat istikrarını kalıcı olarak tesis etmek amacıyla, üretimi ve yatırım destekleyici, cari fazla kapasitesini artırımı politikalar uygulanmıştır. Hedefli kredi anlayışı çerçevesinde TL kredilerde, firma ve özellikle KOBİ'ler lehine giderek artan bir kredi hacmi oluşması sağlanmıştır. Liralaşma Stratejisi çerçevesinde hanehalkı, firma ve bankacılık kesiminin varlık ve yükümlülüklerinde Türk lirasının payının artırılması ve finansal sistemin Türk lirası ağırlıklı bir yapıya kavuşması desteklenmektedir. Enflasyonun, tahminler doğrultusunda 2023 yılı sonunda yüzde 20 seviyelerine ve 2024 yılı sonunda ise yüzde 10'un altına inmesiyle fiyat istikrarını kalıcı olarak tesis etme hedefi gerçekleştirilecektir.

2023 yılında, temel amaç olan fiyat istikrarını sağlama ve sürdürmeye yönelik olarak tüm araçlar en etkin şekilde kullanılmaya devam edilecektir. Yatırım, istihdam, üretim ve ihracatı desteklemek amacıyla hedefli kredi uygulamaları geliştirilerek sürdürülecektir. Liralaşma Stratejisi, Türk lirasının ağırlığının kalıcı olarak artırılması amacıyla güçlendirilecektir. Maliyet şoklarının tamamen yansıtıldığı, döviz kurlarında öngörülebilirliğin arttığı, şirketlerin karlılık performanslarının geliştiği ve finansman maliyeti açısından da desteklendiği bir ortamda yüksek fiyat artışlarının devamı için bir zemin kalmamıştır.