Tüketici kredisinde vade 24 aya düşürüldü

Tüketici kredisinde vade 24 aya düşürüldü

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 50 bin lira üzerindeki kredilerde vadeyi 24 aya düşürdü.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) aldığı kararla tüketici kredilerinde yeni düzenlemeye gitti. Alınan karara göre tüketici kredi kapsamında 50 bin liranın üzerinde kredilerde vaden sınırı değiştir. Daha önceden 50 bin TL üzeri kredilerde sınır 36 ay vade olarak belirlenirken, alınan kararla 24 aya indirildi. 

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, geçtiğimiz günlerden yaptığı açıklamada, "Bireysel kredilerin sınırlandırılması için bankalarla görüşmelerimiz var, ciddi bir artış var" demişti ancak bankaların bu talebi olumlu karşılamadığı iddia edilmişti. Bu gelişmenin üzerine kredi vadelerinde düzenlemeye gidilmesi dikkat çekti.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) tarafından yapılan açıklama: 

Kurulun 16.09.2021 tarihli toplantısında, 16.09.2021 tarih ve E-24049440- 045.01[4/5]-25466 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

- Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmeliğin (Kredi Yönetmeliği) 12/A maddesinin altıncı fıkrası ile Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmeliğin (Finansal Kurumlar Yönetmeliği) 11/A maddesinin beşinci fıkrası uyarınca, Kredi Yönetmeliğinin 12/A maddesinin üçüncü fıkrası ile Finansal Kurumlar Yönetmeliğinin 11/A maddesinin ikinci fıkrasında düzenlenen, 04.09.2020 tarihli ve 9131 sayılı Kurul Kararı ile otuz altı ay olarak belirlenen tüketici kredilerine ilişkin genel vade sınırının kredi tutarı elli bin Türk Lirasının üzerinde olan krediler için otuz altı aydan yirmi dört aya indirilmesine,

- Bu Karar tarihinden önce kullandırılan bu kapsamdaki kredilerin borç bakiyelerinin elli bin Türk Lirasının üzerinde olsa dahi borçlu tarafından talep edilmesi durumunda en fazla otuz altı ay ile sınırlı olmak üzere yeniden yapılandırılabilmesine,

- Bu Kararın Kuruluş Birliklerine duyurulmasına ve Kurumun internet sitesinde yayımlanmasına karar verilmiştir.