Belediyelerin artık TOKİ'den izin alacak

AK Parti hükümeti "Gecekondu Kanunu" kapsamında değişliğe gitmeye hazırlanıyor. Değişiklikle birlikte gecekonduların yetkileri Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'ndan alınıp TOKİ'ye verilecek.

Belediyelerin artık TOKİ'den izin alacak
A+ A-

TBMM Başkanlığına sunulan Gecekondu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'na göre, belediyeler TOKİ'nin izniyle gecekondu ıslah ve tasfiye sahalarındaki özel arazileri satın alabilecek veya kamulaştırabilecek.

Gecekondu Kanunu kapsamında kullanılacak Hazineye ait taşınmazlar, daha evvel Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'na tahsis edilmesine yönelik uygulamalara paralel olarak, Kanunun bundan sonraki uygulayıcısı olan TOKİ'ye bedelsiz devredilecek.

Ruhsatsız binaları yıkmayan belediyelere de ağır yaptırımlar gelecek. Taslaktaki maddeye göre, belediye ve mücavir alanlar dışında köy yerleşik alanlarında, civarında ve mezralarda izin ve onay alınmadan bina yapan veya yaptıran kişi 1 yıldan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılacak.