Etiler Polis Okulu arazisine ait plan iptal edildi

Etiler Polis Okulu arazisine ait plan iptal edildi
Güncelleme:

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 4. İdare Dava Dairesi, 17-25 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonunda gündeme gelen Etiler Polis Okulu arazisini yapılaşmaya açan plan değişikliğini iptal etti.

Toplam 31 bin 885 metrekarelik alana sahip olan arazide bulunan Etiler Meslek Yüksekokulu, riskli alan ilan edilmesinin ardından 2014 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla kapatılmıştı. Okulun üzerinde bulunduğu arazi, İçişleri Bakanlığı'yla yapılan protokolle İBB'ye devredilmişti.

Artı Gerçek'ten Rıfat Doğan'ın haberine göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Beşiktaş Akat Mahallesi’nde bulunan Etiler Polis Meslek Yüksekokulu ile bu parsellerin kuzeyinde bulunan tecil harici alana ilişkin 26 Aralık 2012 planı değişikliği yapmıştı. Yapılacak inşaatların yüksekliği de serbest bırakıldı. Plan değişikliği ile okul arazisine AVM, rezidans, restoran, mağaza, otel yapımına izin çıkmıştı.

TMMOB Mimarlar Odası ve TMMOB Şehir Plancılar Odası, bu plan değişikliklerine karşı 6 Mayıs 2013 tarihinde dava açmış, İstanbul 7. İdare Mahkemesi 30 Ekim 2018 tarihinde davanın reddine karar vermişti. İki meslek odası İstanbul 7. İdare Mahkemesi’nin söz konusu kararı üzerine istinaf yoluna başvurdu.

ETİLER POLİS OKULU ARAZİSİNİ YAPILAŞMAYA AÇAN PLANA İPTAL KARARI

Anılan başvuruyu inceleyen İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 4. İdare Dava Dairesi 20 Eylül 2019 tarihinde verdiği kararla “Dava konusu plan değişikliklerinin, kamu yararına, şehircilik ilkelerine ve planlama esaslarına uyarlık bulunmadığından aksi yöndeki mahkeme kararında isabet görülmemiştir” diyerek iptaline karar verdi.

Mahkeme iptal kararında “İstanbul 7. İdare Mahkemesi kararının bilirkişi raporlarındaki tespitler dikkate alınmadığı gibi, dikkate alınmamasının yeterli ve geçerli gerekçelerine kararda yer verilmeyerek dava konusu plan kararlarının yüzeysel bir değerlendirmesi yapılarak hüküm kurulduğu görüldüğüne” dikkat çekti.  

“MAHKEME KARARINDA BİLİMSEL GEREKÇELERE YER VERİLMEDİ”

Mahkemenin tespitleri arasında şunlar yer aldı:

-Yapılmasını zorunlu kılan teknik ve bilimsel gerekçelere yer verilmediği gibi plan değişikliği gerekçelerinin plan açıklama raporunda da açıklanmadığı,

-Donatı alanının kaldırılarak alanın çevre yapılaşma şartlarının çok üstünde bir yapılaşma hakkı tanındığı halde getirilen nüfus ve yapılaşmaya ilişkin yeterli donatı alanının ve altyapı sorunun ne şekilde karşılanacağına ilişkin olarak plan kararlarında bir açıklama ya da değerlendirmeye yer verilmediği,

-Plan kademelenmesine uygun olarak her planın kendi ölçeğinde ve alçalt planı yönlendirmek ve uygulaya yön verecek şekilde hazırlanması greekirken nazım ve uygulama imar planı değişikliklerinin bire bir aynı olduğu gibi plan notları ile getirilen alana yönelik kullanım kararlarının oranları belirtilmediğinde alana gelecek nüfusun ve trafik yoğunluğunun da belirsizlik  oluştuğu,

-Bu sebeplerle plan kararlarındaki, süreklililiğini, bütünlüğünü ve sosyal ve teknik altyapı dengesini bozacak nitelikte olduğu.

MİMARLAR ODASI BAŞKANINDAN AÇIKLAMA

Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şube Başkanı Esin Köymen kararla ilgili Artı Gerçek'e şunları söyledi: 

"Etiler polis okulunun olduğu 2 parselin toplam alanı yakalşık 32 bin metrekare. Ve mülkiyeti kamunu elinde. (Hazineden İBB’ye devredildi) 
Temel sorun şudur: Kamunun elinde olan araziler, kamusal fonksiyonlara ayrılıp hizmet verirken bu fonksiyonlar kaldırıldıktan sonra özelleştiriliyor. Bunu bir gelir elde etme yöntemi olarak kullanıyor yöneticiler. Oysa ki; bu alanlar kamunun ortak mülkiyet alanlarıdır. Ve mevcut kamusal fonksiyonları iptal edilse bile yeniden kamunun ihtiyaçları doğrultusunda kullanılmalıdır.

Bu alanların konumlarına göre bölge sakinlarinin ihtiyacı olan yeşil alan, afet toplanma alanı vb. fonksiyonlarla yine kamunun hizmetine sunulması esas olmalıdır.  Etiler polis okulunun içinde yer aldığı parseller için de bu değerlendirmelerin esas alınması gerekirken, bölgenin sit alanı olmasına rağmen (Boğaziçi geri görünüm ve etkilenme bölgesi sınırları içinde kalıyor) yüksek yoğunluklu yapılaşmaya açılması kabul edilemez bir durumdur. Bu tespitler açtığımız davada bilirkişi raporlarıyla da tespit edilmiş ve mahkeme tarafından kamu yararına, şehircilik ilke ve esalarına ve planlama mevzuatına aykırı bulunan plan değişikliği iptal edilmiştir.

Kazandığımız bu dava aynı zamanda bölgede yaşayanların da bir kazanımıdır. Bundan sonra bu alanın kamusal özelliğinin korunarak, kamunun ihtiyaçları doğrultusunda kullanılması esas olmalıdır."

NE OLMUŞTU?

Toplam 31 bin 885 metrekarelik alana sahip olan arazide bulunan Etiler Meslek Yüksekokulu, riskli alan ilan edilmesinin ardından 2014 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla kapatıldı. Okulun üzerinde bulunduğu arazi, İçişleri Bakanlığı'yla yapılan protokolle İBB'ye devredilmişti.

İBB, Etiler'deki toplam 31 bin 885 metrekare büyüklüğündeki Polis Meslek Yüksekokulu arazisi için 4 Nisan 2018'de ihale düzenlemişti.

Tahmini bedeli 1 milyar 356 milyon 600 bin lira olarak belirlenen ihaleye Kiptaş, Gür Yapı-Cengiz İş Ortaklığı, YDA İnşaat ve Kalyon İnşaat olmak üzere 4 firma katıldı. İBB'nin şirketlerinden Kiptaş, idare payı geliri 1 milyar 388 milyon 520 bin lira olmak üzere toplam 2 milyar 666 milyon liralık teklif sunarak ihaleyi kazanmıştı. Yükseliği 35 ile 40 kat arasında değişen 3 gökdelenden oluşan projenin iki blokunda 251 rezidans yer alacak.

Artıgerçek