101 yıl sonra gün yüzüne çıktı !

101 yıl sonra gün yüzüne çıktı !

Çanakkale Kara Savaşları'nın yaşandığı Gelibolu Yarımadası'ndaki Kireçtepe Jandarma Şehitliği yanında, Mustafa Kemal'in komutasındaki 5. Tümen'e ait karargahın yapılarının kalıntıları 101 yıl sonra bulunarak, gün yüzüne çıkarıldı

1/ 16
101 yıl sonra gün yüzüne çıktı !

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı Mehmet Gürkan ise, Çanakkale Savaşları ile ilgili bir karargah yapısının somut olarak ilk kez saptandığını ve kısa sürede ziyarete açılacağını söyledi.

2/ 16
101 yıl sonra gün yüzüne çıktı !

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanının kültürel, doğal, milli ve manevi değerlerinin tanıtılması amacıyla kurulan Alan Başkanlığı, Kültür ve Turizm Bakanının talimatıyla, Gelibolu Yarımadası'ndaki tüm şehitlikleri, kültür varlıklarını, milli ve manevi değerleri tespit ederek, envanterini çıkarıyor.

3/ 16
101 yıl sonra gün yüzüne çıktı !

Bu çalışmalar kapsamında ise Kireçtepe Jandarma Şehitliği bölgesinde Alan Başkanlığı bünyesindeki uzmanlar, Şevki Paşa haritasından da yararlanarak, Mustafa Kemal'in yaveri olan Arif Bey'in yapmış olduğu çeşmelerden birinin yerini tespit etti.

Bölgede yapılan bitki örtüsü temizliği çalışmaları sırasında ise çeşmenin kalıntılarına ulaşıldı.

Çalışmalar esnasında, Çanakkale Savaşları'na ait ilk kez bir karargah yapısının kalıntıları da ortaya çıkarıldı.

4/ 16