117 general, 32 amiral, 1.099 subay, 436 astsubay TSK'dan ihraç edi

Resmi Gazete'de yayınlanan ihraç kararnamesine göre, 149 general ve amiral, bin 99 subay, 436 astsubay, TSK'dan ihraç edildi.

117 general, 32 amiral, 1.099 subay, 436 astsubay TSK'dan ihraç edi

Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler ile Bazı Kurum ve Kuruluşlara Dair Düzenleme Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. OHAL kapsamında alınması gereken tedbirlere ilişkin Kanun Hükmünde Kararnamede, "Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarılan asker kişilerin, mahkumiyet kararı aranmaksızın askeri rütbe ve memuriyetleri alınır ve bu kişiler yeniden Türk Silahlı Kuvvetlerine kabul edilmezler. Bir daha kamu hizmetinde istihdam edilemez, doğrudan veya dolaylı olarak görevlendirilemezler, bunların uhdelerinde bulunan her türlü mütevelli heyet, kurul, komisyon, denetim kurulu tasfiye kurulu üyeliği vesair görevleri de sona ermiş sayılır." hükmüne yer verildi.

1/ 47
117 general, 32 amiral, 1.099 subay, 436 astsubay TSK'dan ihraç edi

2/ 47
117 general, 32 amiral, 1.099 subay, 436 astsubay TSK'dan ihraç edi

3/ 47
117 general, 32 amiral, 1.099 subay, 436 astsubay TSK'dan ihraç edi

4/ 47