21 Mayıs 1864 Büyük Çerkes Sürgünü

21 Mayıs 1864 Büyük Çerkes Sürgünü

21 Mayıs 1864 Büyük Çerkes Sürgünü

Çarlık Rusyası tarafından anayurtlarından sürülen Çerkeslerin Osmanlı coğrafyasına göç etmesi ilk olarak 1850’li yıllarda başlamıştır. Bugün ‘Büyük Sürgün’ diye adlandırılan en büyük göç dalgası ise 1864 tarihinde gerçekleşmiştir. / Yaşar Özer Stargazete.com

1/ 16
21 Mayıs 1864 Büyük Çerkes Sürgünü

Çerkesler tarihin bilinen en eski zamanlarından beri Kafkasya’nın kuzeybatısında yaşayan yerli halklardan biridir.

2/ 16
21 Mayıs 1864 Büyük Çerkes Sürgünü

Çerkes tanımı geniş anlamda bütün Kuzey Kafkasya halkları için kullanılırken dar anlamda Adıge ve Abaza, daha dar anlamda ise Adıgeler için kullanılmıştır.

3/ 16
21 Mayıs 1864 Büyük Çerkes Sürgünü

Sürgün yıllarında 1 milyondan fazla Çerkes o günkü Osmanlı topraklarına göç etmiştir.

4/ 16