28 yılda bir yapılan ibadet

Bugün Yahudiler Güneş hala gökyüzünde parladığı için Tanrı'ya dua ettiler.

28 yılda bir yapılan ibadet

Bugün İsrailliler'in kutsal günü... Her 28 yılda bir gelen bu günde Yahudiler Güneş hala gökyüzünde parladığı için Tanrı'ya dua ettiler.

1/ 19
28 yılda bir yapılan ibadet

Yahudi inanışına göre evrenin yaratılmasıyla güneşin başlangıç noktasına dönüşünü simgeleyen ve her 28 yılda bir denk gelen "Güneşin Devamlılığı" için tanrıya okunan şükür duasına İsrail'de binlerce kişi katıldı.

2/ 19
28 yılda bir yapılan ibadet

Yahudi dinine göre yaradılış sürecinde, güneş dördüncü günde yaratılıp yörüngesine oturdu...

3/ 19
28 yılda bir yapılan ibadet

Güneş kendi ekseni etrafında dönüyor ve bu dönüş, dünya zamanı olarak 28 yılda bir tamamlanıp, başlangıç noktasına geliyor

4/ 19