Adım adım KYK, vergi, prim ve para ceza borcu yapılandırması nasıl yapılır?

 Yeni düzenleme ile vergi, prim borçları, köprü ve trafik cezaları yeniden yapılandırılacak. Peki, vergi borcu yapılandırması nasıl yapılır?

Adım adım KYK, vergi, prim ve para ceza borcu yapılandırması nasıl yapılır?

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren vergi borcu yapılandırmasının tüm detayları belli oldu. Milliyet'in haberine göre, işte yapılandırmanın ayrıntıları:

1/ 19
Adım adım KYK, vergi, prim ve para ceza borcu yapılandırması nasıl yapılır?

1) Yapılandırma hangi borçları kapsıyor? Yasa temel olarak vergi dairelerine yani Hazine ve Maliye Bakanlığı'na, Sosyal Güvenlik Kurumu'na, gümrük müdürlüklerine, belediyelere, özel idarelere, YİKOB'lara olan borçların yapılandırılmasına ilişkin hükümleri içeriyor. Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, KDV, MTV, ÖTV ile sosyal güvenlik primi, trafik, seçim, nüfus para cezaları, Karayolu Taşıma Kanunu'na göre kesilen para cezaları, kara yollarından usulsüz geçişler nedeniyle kesilen para cezaları gibi tüm idari para cezaları, KYK borçları, Hazine alacaklarını kapsayan vergi borçları yeniden yapılandırılabilecek.

2/ 19
Adım adım KYK, vergi, prim ve para ceza borcu yapılandırması nasıl yapılır?

Çiftçilerin Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçları ile orman köylülerinin kullandığı krediler yapılandırılacak. TOBB, TESK, Barolar Birliği, TÜRMOB, ihracatçı birliklerinin üyelerinden olan aidat alacakları, KOSGEB'in kredi alacakları, Sanayi Bakanlığı bütçesinden organize sanayi bölgelerine ve sanayi sitesi yapı kooperatiflerine verilen krediler de kapsama giriyor. Özel idarelerin, belediyelerin ve belediyelerin sahip olduğu şirketlerin, yüzde 50'sinden fazlasına sahip olduğu şirketlerin irtifak hakkı ve kiralama işlemlerinden kaynaklanan kira alacakları ve hasılat payları, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve mazbut vakıfların kira alacakları, kalkınma ajanslarının özel idareler, belediyeler ve sanayi odalarından olan alacakları, Türk Standartları Enstitüsü'nün sundukları hizmet nedeniyle doğan alacakları da yapılandırılıyor. Mücbir sebep nedeniyle ertelenen borçlar ise kapsamda olmayacak.

3/ 19
Adım adım KYK, vergi, prim ve para ceza borcu yapılandırması nasıl yapılır?

2) Yapılandırmadan nasıl yararlanılacak? 31 Ağustos 2020 sonrası borçlar kapsam dışı olacak. İhtilaflı alacaklar da kapsama girmiyor. Yapılandırma için yıl sonuna kadar başvuru yapılabilecek.

4/ 19