Ah İstanbul...

İstanbul'un 100 yıl önce ve sonrası fotoğrafları tarihe yolculuk ettiriyor...

Ah İstanbul...

100 yıl önce Ayasofya Cami

Bizans İmparatoru I. Jüstinionus tarafından M.S. 532 - 537 yılları arasında İstanbul'un eski şehir merkezine inşa ettirilmiştir. 1500 yıllık tarihi olan Ayasofya, sanat tarihi ve mimarlık dünyasının baş yapıtları arasında yer alır.

1/ 39
Ah İstanbul...

Bugün Ayasofya Cami

Başlangıçta bir kilise olarak inşa edilen ve Osmanlı döneminde camiiye çevrilen Ayasofya, günümüzde bir müze olarak hizmet vermektedir

2/ 39
Ah İstanbul...

100 yıl önce Azaplar Kapısı ve Cami

Azaplar Camii Savur Kapısı'na giden yol üstündedir. Yapım tarihi bilinmemekle birlikte, 16. yüzyıl kayıtlarında adı geçen Azaplar Ağası Mescidinin bu yapı olduğu sanılmaktadır.

3/ 39
Ah İstanbul...

Bugün Azaplar Kapısı ve Cami

Unkapanı'nın arka tarafında yer alan Azaplar Kapısı ve Cami tarihe ışık tutmaktadır.

4/ 39