Almanlar Türkleri böyle çizdi

Türkler Almanların karikatürlerinde

Almanlar Türkleri böyle çizdi

Tam 50 yıl önce Türkiye'den Almanya’ya başlayan iş gücü göçü, Almanya’nın siyasetinde, sosyal hayatında ve ekonomisinde ciddi değişimlere yol açtığı gibi göçmenler için de geri dönüşü olmayan bir sürecin başlangıcı oldu. Göçmenler, 50 yıldır Almanya’nın bir parçası olma mücadelesi verirken, Alman toplumu da göç ve uyum tartışmalarıyla tanıştı. “Misafir işçi” sıfatını artık geçmişte bırakan Türk göçmenler, bugün Almanya'da pek çok alanda kendilerinden söz ettiriyorlar.

1/ 50
Almanlar Türkleri böyle çizdi

Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından göçün 50. yılında düzenlenen etkinlikler çerçevesinde Almanya’nın başkenti Berlin’de açılan, ‘50 YIL 50 Karikatür: Alman Karikatüristlerinin Gözüyle Türkler” başlıklı sergi, 8 Kasım’a kadar T.C. Berlin Başkonsolosluğu bünyesinde faaliyet gösteren Türkevi’nde sergilenecek.

2/ 50
Almanlar Türkleri böyle çizdi

Hacettepe Üniversitesi Göç ve Siyaset Araştırmaları Merkezi (HUGO) Müdürü Doç. Dr. M. Murat Erdoğan tarafından yönetilen projede sergilenen karikatürler dünyanın en büyük karikatür topluluğu TOONPOOL (www.toonpool.com) tarafından sağlanıyor.

3/ 50
Almanlar Türkleri böyle çizdi

4/ 50