Arşivden çıkan Cumhuriyet Bayramı manşetleri

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 97. yıldönümünde bir çoğunu belki de ilk kez göreceğiniz, Cumhuriyet Bayramı manşetlerini derledik.

Arşivden çıkan Cumhuriyet Bayramı manşetleri

Bugün vasıl olduğumuz netice, asırlardan beri çekilen milli musibetlerin intibahı ve bu aziz vatanın her köşesini sulayan kanların bedelidir. Bu neticeyi Türk gençliğine emanet ediyorum. (Gazi Mustafa Kemal, 29 Ekim 1929, Akşam)

1/ 45
Arşivden çıkan Cumhuriyet Bayramı manşetleri

Cumhuriyet bugün altıncı yaşını bitirmiş, güçlü, kuvvetli, gürbüz bir teşekküldür. Şimdi bizim bağrımızı ısıtan bu teşekkül, yarın bizim çocuklarımızı bağrına basacaktır. (Faruk Nafiz Çamlıbel, 29 Ekim 1929, Hakimiyeti Milliye)

2/ 45
Arşivden çıkan Cumhuriyet Bayramı manşetleri

Matbuat (basın) ailesi bugün en büyük milli bayramımız şerefine çalışmayacak, yarın gazeteler intişar (yayımlanma) etmeyecektir. (29 Ekim 1929, Vakit)

3/ 45
Arşivden çıkan Cumhuriyet Bayramı manşetleri

Cumhuriyet, idare sistemlerinin en mütekâmili (gelişmiş), siyasi gayelerin son basamağıdır. Bir çobana reis-i cumhurluk yolunu açık bırakan, liyakat ve intihaptan (seçim) başka varlık tanımayan bir usulün büyüklüğü kalemle anlatılabilir mi? (29 Ekim 1930, Vakit)

4/ 45