Atatürk'ün son bir yılı

Atatürk'ün son bir yılı

Atatürk'ün son bir yılı

Bütün hayatı mücadele içinde geçen Atatürk’ün 1937 yılının sonlarına doğru sağlığı bozulmaya başlamıştı. Buna rağmen o dönemde yoğun bir biçimde bitmeyen bir heyecanla Hatay'ın ana vatana dahil olması için çalıştı.

1/ 32
Atatürk'ün son bir yılı

1 Kasım 1937

Cumhurbaşkanı Atatürk’ün, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin V. dönem III. toplantı yılını açış konuşması:

“...Milletimizin lâyık olduğu yüksek uygarlık ve refah seviyesine varmasını alıkoyabilecek hiçbir engel düşünmeye yer bırakılmadığını ve bırakılmayacağını huzurunuzda söylemekle bahtiyarım!”

2/ 32
Atatürk'ün son bir yılı

Sivas - 13 Kasım 1937

3/ 32
Atatürk'ün son bir yılı

Sivas - 13 Kasım 1937

4/ 32