Sonsuzluğa giden yolda Atatürk'ün son bir yılı...

Bütün hayatı mücadele içinde geçen Atatürk’ün 1937 yılının sonlarına doğru sağlığı bozulmaya başlamıştı. Buna rağmen o dönemde yoğun bir biçimde bitmeyen bir heyecanla Hatay'ın ana vatana dahil olması için çalıştı.

Sonsuzluğa giden yolda Atatürk'ün son bir yılı...

1 Kasım 1937

Cumhurbaşkanı Atatürk’ün, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin V. dönem III. toplantı yılını açış konuşması:

“...Milletimizin lâyık olduğu yüksek uygarlık ve refah seviyesine varmasını alıkoyabilecek hiçbir engel düşünmeye yer bırakılmadığını ve bırakılmayacağını huzurunuzda söylemekle bahtiyarım!”

1/ 30
Sonsuzluğa giden yolda Atatürk'ün son bir yılı...

Sivas - 13 Kasım 1937

2/ 30
Sonsuzluğa giden yolda Atatürk'ün son bir yılı...

Sivas - 13 Kasım 1937

3/ 30
Sonsuzluğa giden yolda Atatürk'ün son bir yılı...

Elazığ - Maden 15 Kasım 1937

4/ 30