Bugün seçim olsa!

Bugün seçim olsa!

Metropoll Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi'nin 26-27 Şubat tarihlerinde, 31 ilde ve bin 346 kişi üzerinde yaptığı anket, son tartışmaları aydınlatacak çarpıcı sonuçlar ortaya koydu.

1/ 19
Bugün seçim olsa!

Araştırma 31 ilde, 26-27 Şubat 2010 tarihleri
arasında, toplam 1346 kişi üzerinde, cinsiyet, yaş ve ilçe büyüklüğü kotaları uygulanarak gerçekleştirildi. Araştırmaya katılanların % 49,3’ü kadınlardan, % 50,7‘si ise erkeklerden oluştu.

2/ 19
Bugün seçim olsa!

3/ 19
Bugün seçim olsa!

4/ 19