Çalışanlar dikkat ! Kıdem tazminatında emsal karar

Sürekli gece vardiyasında çalıştırılan işçi istifa edip kıdem tazminatını istedi. İşveren kıdem tazminatı vermeyi reddedince konu Yargıtay'a taşındı. Yargıtay sözleşme feshini haklı bularak kıdem tazminatının verilmesini onayladı.

Çalışanlar dikkat ! Kıdem tazminatında emsal karar

EKSİK ÜCRET ÖDENİRSE
İşçinin ihbar süresine uymadan derhal ayrılmasını ve kıdem tazminatı almasını sağlayan koşullar var.

İş Kanunu’nun 24’üncü maddesine göre bunlar şöyle:

1/ 14
Çalışanlar dikkat ! Kıdem tazminatında emsal karar

1) Sağlık sebepleri:
a) İşin niteliği işçinin sağlığı veya yaşayışı için tehlikeli olursa,
b) İşçinin yakından görüştüğü işveren ya da diğer kişilerde bulaşıcı hastalık bulunursa.

2/ 14
Çalışanlar dikkat ! Kıdem tazminatında emsal karar

2) Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri:

a) Sözleşmede işçiyi şart, vasıf, gerçeğe aykırı beyanla yanıltma,

b) İşverenin işçi veya aile üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak söz, davranışta bulunması veya işçiye cinsel taciz,

3/ 14
Çalışanlar dikkat ! Kıdem tazminatında emsal karar

c) İşveren, işçiye veya aile üyelerinden birine sataşma, gözdağı, kanuna karşı davranışa özendirme, kışkırtırmada bulunur ya da onlara karşı hapsi gerektiren bir suç işlerse, şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ağır isnat veya ithamlarda bulunursa,

d) İşyerinde cinsel tacize uğrayan işçinin durumu işverene bildirmesine rağmen gerekli önlemler alınmazsa,

4/ 14