Çalışmak için en iyi firmalar!

İşte en yüksek maaaş veren 5 büyük şirket !

 Çalışmak için en iyi firmalar!

Yapılan araştırmada katılımcılara maaşlarının dışında, esnek çalışma takvimi, iş memnuniyeti, iş stresi gibi konularda sorular soruldu.

1/ 7
 Çalışmak için en iyi firmalar!

Amerika'daki araştırmaya göre en iyi maaşı öneren şirket Microsoft oldu. yıllık 92 bin 800 dolar ile en çok maaş veren Microsoft birinci sıraya oturdu.

2/ 7
 Çalışmak için en iyi firmalar!

Araştırmada ayrıca esnek çalışma takvimi, iş memnuniyeti, iş stresi gibi konularda da katılımcılara sorular soruldu. Sonuca göre Amerika'da en esnek çalışma takvimi çalışanlarının yüzde 95'inden olumlu cevap alan Motorola'ya ait. Motorola maaş sıralamasında ise 72 bin dolar ile 15. sırada yer aldı.

3/ 7
 Çalışmak için en iyi firmalar!

Microsoft'u 90 bin 600 ile telekomünikasyon tedarikçisi Qualcomm izledi.

4/ 7