Çanakkale muharebelerinin yayınlanmamış kareleri

Çanakkale muharebelerinin yayınlanmamış kareleri

Anafartalar Grup Komutanı Albay Mustafa Kemal:
"Bu öyle alelâde bir taarruz değil, herkesin başarılı olmak veya ölmek azmiyle harekete hazır olduğu taarruzdur. Hattâ ben komutanlara şifahen verdiğim emirlerde şunu ilâve etmişimdir: Size ben taarruz emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçecek zaman zarfında, yerimize başka kuvvetler ve komutanlar geçebilir."

1/ 41
Çanakkale muharebelerinin yayınlanmamış kareleri

Gönüllü Bombacı
"Henüz 13 yaşında bir küçük delikanlı... Fotoğrafın üzerinde bir not... "Gönüllü Bombacı" Başka bir bilgi düşülmemiş... Duruşuyla, kararlığıyla, gözlerinden okunan özgüveniyle "Gönüllü Bombacı"... Ne yapmıştı da ona bu sıfatı layık görmüşlerdi?"

2/ 41
Çanakkale muharebelerinin yayınlanmamış kareleri

Kahraman Mehmet Çavuş
"Sağ kolumu kaybettim. Zararı yok. Sol kolum var. Onunla da pekâlâ iş görebilirim. Beni üzen ve yeniden birliğime katılarak, düşmanla çarpışmama engel olan şey, yaramın henüz kapanmamış olmasıdır. Hastahaneden çıkıp, harbe iştirak edemediğim için beni mazur görünüz. Affediniz komutanım."
(Mehmet Çavuş'un hastaneden yazdığı mektuptan)

3/ 41
Çanakkale muharebelerinin yayınlanmamış kareleri

Seyit Onbaşı
Türklerin vatan sevgisiyle dolu olan göğüsleri lanetli ihtiraslara karşı daima demirden bir duvar gibi yükselecektir.
Mustafa Kemal ATATÜRK

4/ 41