Cumhuriyet Anıtı yenilendi

Restorasyon ve çevre düzenlemesi biten Taksim Cumhuriyet Anıtı 23 Nisan'da açılıyor.

Cumhuriyet Anıtı yenilendi

Restorasyonu ve çevre düzenlemesi 11 Kasım 2009 tarihinde başlatılan Taksim Cumhuriyet Anıtı, 23 Nisan Cuma günü açılacak.

1/ 6
Cumhuriyet Anıtı yenilendi

Proje çalışması İstanbul Büyükşehir Belediyesi Tarihi Çevreyi Koruma Müdürlüğü’nce yapılan, restorasyon uygulaması ise 11 Kasım 2009 tarihinde Yapı İşleri Müdürlüğü’nce başlatılan Taksim Cumhuriyet Anıtı, 23 Nisan'da açılacak.

Anıt, 8-9 yıl önce Valiliğin talebiyle Topkapı Sarayı Konservasyon Kurulu Raporu sonucunda seyreltilmiş basınçlı suyla temizlendi. Ancak bu işlem zaman içinde malzemeyi aşındırabileceği için sürekli yapılamadı. Restorasyon projesi kapsamında yapılan malzeme analizleriyle anıttaki tahribat, malzeme kayıpları ve kirlenmeler tespit edildi, bunların giderilmesi için gerekli koruma önlemleri belirlendi. Anıtın çevre düzenlemelerinin dönem dönem analizleri yapılarak, orijinal çevre düzeni korunmaya çalışıldı.

2/ 6
Cumhuriyet Anıtı yenilendi

Restorasyon Kapsamında Neler Yapıldı?

Anıtın özgünlüğünün korunarak ve malzeme değişimi yapılmadan varolan malzemeyi maksimum düzeyde koruyacak ve sağlamlaştıracak bir uygulama yapıldı.

Anıttaki tüm temizlik işleri bittikten sonra raporda belirtilmiş malzemeler belirtilen oranlarda kullanılarak sağlamlaştırıldı.

Temizlik ve koruma çalışmaları dışında, günümüz kullanımı sırasında çelenk koymak üzere anıta rahat yaklaşımı sağlamak ve anıtın kaidesinin korunmasını esas almak amacıyla İstanbul 2 Numaralı Koruma Kurulu görüşleri ve önerileri alınarak yaya aksı (sert zemin) İstiklal Caddesi yönünde genişletildi.

Daha önce 650 m2 olan mozaik tören alanı, yapılan düzenlemeyle 1.000 m2’ye çıkartıldı.

3/ 6
Cumhuriyet Anıtı yenilendi

Anıt üzerindeki kurşun çatı örtüsü yenilendi.

Anıtta oluşan çatlaklıklar enjeksiyonla dolduruldu.

Bronz heykeller ile alınlıklarda bulunan rozetler, metal konservatörü tarafından ve uzman heykeltıraş gözetiminde el aletleriyle hassas mekanik yöntemle Daha sonra bakır kirlenmesi gibi lekelerin çıkarılabilmesi için kimyasal temizlik yapıldı.

Temizliği tamamlanan bronz heykellere kimyasal koruyucu sürüldü.

Cumhuriyet Anıtı’nın üzerinde bulunduğu kaidenin temel sınırında, taşın dibine kadar olan çim alandaki sulanma işlemi sebebiyle, taşın aşınıp zarar görmekte olduğu düşünülerek buraya podima çakılı döşenerek taşın sudan ve herhangi bir nemden uzaklaştırılması sağlandı.

4/ 6