Danıştay üyeleri, Anıtkabiri ziyaret etti

Danıştay üyeleri, Anıtkabiri ziyaret etti

Danıştay Başkanı Mustafa Birden, Anıtkabir Özel Defteri'ne, ''Büyük beklentilerle yeniden oluşturulan Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun yargıyı daha bağımsız, tarafsız ve teminatlı statüye taşımadığını, aksine önceki durumundan daha geriye götürdüğünü, yaptığı seçim ve atamalarla çok kısa sürede gördük'' ifadelerini yazdı.

1/ 6
Danıştay üyeleri, Anıtkabiri ziyaret etti

Danıştay mensupları, Danıştay Başkanı Birden başkanlığında Anıtkabir'i ziyaret etti.

Atatürk'ün mozolesine çelenk koyan Birden ve Danıştay üyeleri, daha sonra Misak-ı Milli kulesine geçti. Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Birden, deftere şunları yazdı:

2/ 6
Danıştay üyeleri, Anıtkabiri ziyaret etti

'Yüce Önderimiz, Cumhuriyetimizin ilanı sonrası Danıştay'ı ülkenin idari ve ekonomik yaşamı ile ilgili önemli bir kurum olarak görüp, devletimizi hukuka bağlı bir yapılanma şekline sokma iradesinin ürünü olarak kurdunuz.

Bizler, ilke ve devrimlerinizin rehberliğinde bu onurlu görevi yürütmenin azim ve kararlılığı içinde olduk.

3/ 6
Danıştay üyeleri, Anıtkabiri ziyaret etti

Yargı bağımsızlığını gölgeleyerek yargının siyasallaşmasına yol açacak yöntem ve uygulamalardan uzak durulmasını, yargıyla ilgili görevlere atamada kıdem ve liyakate önem verilmesini her fırsatta vurguladık.

Yüksek Mahkemelerin ülke için arz ettiği önem ve taşıdıkları değerin tartışmasız olduğunu yineledik. Bu konudaki kaygılarımızın dikkate alınmadığını, büyük beklentilerle yeniden oluşturulan Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun yargıyı daha bağımsız, tarafsız ve teminatlı statüye taşımadığını, aksine önceki durumundan daha geriye götürdüğünü, yaptığı seçim ve atamalarla çok kısa sürede gördük.

4/ 6