Dünden bugüne Türkiyenin güzellik kraliçeleri

Dünden bugüne Türkiye'nin güzellik kraliçeleri

Dünden bugüne Türkiyenin güzellik kraliçeleri

1929 FERİHA TEVFİK

1/ 36
Dünden bugüne Türkiyenin güzellik kraliçeleri

1930 MÜBECCEL NAMIK

2/ 36
Dünden bugüne Türkiyenin güzellik kraliçeleri

1932 KERİMAN HALİS

3/ 36
Dünden bugüne Türkiyenin güzellik kraliçeleri

1933 NAZİRE HANIM

4/ 36