Eliniz çabuk tutun 3 bin TL emekli maaşı alın!

Eliniz çabuk tutun 3 bin TL emekli maaşı alın!

Bu aşan kısmın tamamının sigortalı hissesi çalışana ödenebilmekte.Yani SGK, aldığı uzun vadeli sigorta primlerini size geri iade ediyor.Bu ödeme sigortalının talebi üzerine en geç talep tarihini takip eden ay içinde bir kerede ödeniyor. Geri verilen primler için ayrıca gecikme cezası ve gecikme zammı ile faiz ödenmiyor.

1/ 17
Eliniz çabuk tutun 3 bin TL emekli maaşı alın!

İşte bu primlerin toplamı,  bu sigortalılık hali için belirlenen prime esas kazanç üst sınırı üzerinden hesaplanacak miktarı aşarsa, yani az önce belirttiğimiz brüt 6659 TL 25 Kuruş’u aşarsa geriye para aide hakkı doğuyor.

2/ 17
Eliniz çabuk tutun 3 bin TL emekli maaşı alın!

SGK’dan Para İadesi Alabilir misiniz?Yüksek ücret alan sigortalıların SGK’ya ödedikleri primlerden geriye alma hakkı bile var.Birçok çalışan bu hakkını bilmediği için kullanmıyor.Sigortalıların aynı sigortalılık haline tâbi olacak şekilde birçok işyerinde çalışmaları halinde her bir işyerinden ayrı ayrı SGK’ya prim ödeniyor.

3/ 17
Eliniz çabuk tutun 3 bin TL emekli maaşı alın!

Ancak şunu belirtmek gerekiyor ki, çalışma yaşamı boyunca tavan ücretten bildirilmiş bir sigortalının bugün alacağı maaş 3 bin TL’nin üzerinde. Bu rakam günden güne de artıyor.Bu yüzden sigortalıların aldıkları gerçek ücretler üzerinden SGK’ya bildirilip bildirilmediklerini e-devlet sistemi üzerinden sürekli takip etmesi büyük önem arz ediyor.

4/ 17