Gelir vergisinde beklenen oldu: Sınır değişti!

Gelir vergisi mükellefleri, 2020 yılında elde ettiği gelirlerin vergisini bu yıl iki taksitte ödeyecek. Sistem Global Danışmanlık Denetim Müdürü Emre Karaarslan'ın verdiği bilgiye göre, gerçek kişiler, ticari, zirai ve serbest meslek kazançlarının yanı sıra, aldıkları ücretler, sağladıkları menkul ve gayrimenkul sermaye iratları ile diğer kazanç ve iratları için gelir vergisi ödemekle yükümlü....

Gelir vergisinde beklenen oldu: Sınır değişti!

Gelir vergisi mükellefleri, 2020 yılında elde ettiği gelirlerin vergisini bu yıl iki taksitte ödeyecek. Sistem Global Danışmanlık Denetim Müdürü Emre Karaarslan'ın verdiği bilgiye göre, gerçek kişiler, ticari, zirai ve serbest meslek kazançlarının yanı sıra, aldıkları ücretler, sağladıkları menkul ve gayrimenkul sermaye iratları ile diğer kazanç ve iratları için gelir vergisi ödemekle yükümlü.

1/ 30
Gelir vergisinde beklenen oldu: Sınır değişti!

Bu yıl gelir vergisi konusunda en dikkat edilmesi gereken hususların başında beyanname verme konusunun geldiğini vurgulayan Emre Karaarslan, bu konuda son düzenlemelere ilişkin şunları söyledi:

2/ 30
Gelir vergisinde beklenen oldu: Sınır değişti!

"2020 yılı içerisinde tek işverenden elde edilen ücret gelirinin 600.000 TL tutarı aşması halinde, 2020 yılı içerisinde birden fazla işverenden elde edilen ücret gelirinin 600.000 TL tutarı aşması halinde,

3/ 30
Gelir vergisinde beklenen oldu: Sınır değişti!

2020 yılı içerisinde birden fazla işverenden elde edilen ücret gelirlerinin, birden sonraki işverenden alınan ücretler toplamı 49.000 TL tutarı aşması halinde gelir vergisi beyannamesi verilecek.

4/ 30