İnsanlık tarihinin gördüğü en büyük şehirler

Tarihçiler için insanlık tarihinin gördüğü en büyük şehirler..

İnsanlık tarihinin gördüğü en büyük şehirler

Tarihçiler için insanlık tarihinin gördüğü en büyük şehirler..

1/ 12
İnsanlık tarihinin gördüğü en büyük şehirler

1- Eriha
Milattan önce 7000 yıllarından 2000 sakini ile Eriha uygarlığımızın gördüğü ilk büyük şehir.
Filistin'in Batı Şeria bölümünde Ürdün Nehri yanında yer alan bu yerleşim alanı aynı zamanda tarihin en çok işgal edilen toprak parçası olabilir.

Ölü Deniz'inin yakınlarında yer alan şehir Ürdün Nehrinden gelen sular ile çölün ortasında adeta bir vaha gibi. Bu verimli topraklarda yetişen opobalsamum bitkisinden elde edilen balsam dönemin petrolü idi ve bu da şehrin büyümesine olanak sağladı. Eriha aynı zamanda Eski Ahit'te "Palmiye ağaçları şehri" olarak da anılır.

2/ 12
İnsanlık tarihinin gördüğü en büyük şehirler

2- Uruk
Milattan önce 3500 yılına geldiğimizde 4000 kişilik yerleşimi ile büyük Sümer şehri Uruk'u görüyoruz. Gılgamış Destanı'na da ev sahipliği yapan şehir en büyük zenginliğini de Gılgamış'ın hükümdarlığı sırasında yaşadı. Hükümdar surları yaptırmış, ticareti sağlamlaştırmış, üretimi arttırmış, Uruk'u döneminin en muhteşem şehri haline getirmişti.

Fakat bölgesel mücadeleler şehrin ihtişamını sürdürmesine izin vermedi ve milattan önce 2000 yıllarında Uruk tarihin tozlu sayfaları arasına karıştı.

3/ 12
İnsanlık tarihinin gördüğü en büyük şehirler

3- Mari
Mari, bugünkü ismiyle Tel el-Hariri, milattan önce 2500 yıllarında tam 50.000 vatandaşa sahipti.
Verimli Mezopotamya topraklarının ortasında bulunması onu kereste, tarım ürünleri ve seramik ticaretinin merkezi haline getirdi. Bu dev şehir önce Sümer krallarına sonra Amori krallarına ev sahipliği yaptı hatta bu krallardan birinin şehirde 300 odalı dev bir sarayı da bulunmaktaydı.

Ne yazık ki Mari, Babil kralı Hammurabi tarafından milattan önce 1759 yılında yağmaladı ve sonra terk edildi.

4/ 12