İsrail askerleri Mescid-i Aksaya girdi

İsrail askerleri Mescid-i Aksa'ya girdi

İsrail askerleri Mescid-i Aksaya girdi

İsrail askerleri Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya girdi. 10 İsrail askeri, üniformalarıyla Magrip Kapısını kullanarak, Haremüşerif içindeki Mescid-i Aksa'ya girdi.

1/ 12
İsrail askerleri Mescid-i Aksaya girdi

2/ 12
İsrail askerleri Mescid-i Aksaya girdi

3/ 12
İsrail askerleri Mescid-i Aksaya girdi

4/ 12