İşte Dünya Müslümanları raporu

İşte ''Dünya Müslümanları'' raporu

İşte Dünya Müslümanları raporu

Dünyaca ünlü araştırma kuruluşu Pew, hazırlıkları yıllara dayanan dev İslâm araştırmasının sonuçlarını yayımladı. 80 ayrı dilde yaklaşık 38 bin kişiyle yüz yüze yapılan anketlere Türkiye'den bin 501 kişi katıldı. Dünya Müslümanlarının yaşam tarzlarını ortaya koyan araştırmaya Türkiye’nin inanç haritasını gözler önüne seriyor.

Yüz kişiden 99'unun "Müslüman olarak büyütüldüm" dediği, yüzde 89'unun ise kendini Sünni olarak tanımladığı Türkiye'den diğer çarpıcı sonuçlar da şöyle...

1/ 11
İşte Dünya Müslümanları raporu

Allah ve Peygamber inancı

Toplam 1 milyar 600 milyon Müslüman’ın yaşadığı coğrafyalarda gerçekleştirilen araştırma, kendini “Müslüman” olarak tanımlayanların tamamına yakınının, Allah ve Hz. Muhammed inancı konusunda hemfikir olduğunu gösteriyor. Bu kanıda olanların Orta Asya ve Kuzey Afrika’daki oranı yüzde 100, Güneydoğu Asya’daki oranı yüzde 98, Türkiye’nin de içinde bulunduğu Orta Asya ve Güney Asya’daki oranı yüzde 97.

2/ 11
İşte Dünya Müslümanları raporu

Din sizin gündelik yaşamınızda önemli bir yer tutuyor mu?

Bu soruya verilen cevap coğrafyaya göre değişim gösteriyor. Sahraaltı Afrika’sında, Güneydoğu Asya'da ve Güney Asya'da 10 kişi üzerinden en az sekizinin hayatında din çok önemli bir yer tutuyor. Türkiye'deki Müslümanlardan "Dinin hayatımdaki yeri çok önemli" diyenlerin oranı yüzde 67.

3/ 11
İşte Dünya Müslümanları raporu

“Alevilik Müslümanlıktır” diyenler yüzde 69

Araştırmanın Türkiye açısından dikkate değer bölümlerinden biri, mezheplerle ilgili. Araştırmaya göre Türk halkının yüzde 89’u kendini “Sünni” diye tanımlıyor. Kimliğini, aralarında Alevilik ve Bektaşilik’in de bulunduğu diğer mezheplere göre tanımlayanların oranı yüzde 5'te kalıyor. Türk halkının yüzde 17’si Alevileri Müslüman olarak görmüyor, yüzde 14’üyse Alevilik’in ne olduğunu bilmiyor. “Alevilik bir İslâm mezhebidir” diyenlerin oranı yüzde 69, “Şiilik bir İslâm mezhebidir” diyenlerin oranıysa yüzde 60. Sufilik’e Orta Asya’da en çok hoşgörü gösteren ülkeyse yüzde 56 oranla Türkiye.

4/ 11