İşte Kılıçdaroğlu’nun masasındaki anket

İşte Kılıçdaroğlu’nun masasındaki anket

İşte Kılıçdaroğlu’nun masasındaki anket

CHP Ge­nel Baş­kan Baş­da­nış­ma­nı Er­do­ğan Top­rak dün bir grup ga­ze­te­ciy­le yap­tı­ğı soh­bet­te CHP’­nin önün­de­ki an­ket so­nuç­la­rı­nı açık­la­dı.

1/ 21
İşte Kılıçdaroğlu’nun masasındaki anket

Kılıçdaroğlu’nun masasındaki ankete göre; AKP yüzde 39’a geriledi, MHP de 7 Haziran’dan bu yana 2 puan kaybederek yüzde 14’e düştü.

2/ 21
İşte Kılıçdaroğlu’nun masasındaki anket

CHP Ge­nel Baş­kan Baş­da­nış­ma­nı Er­do­ğan Top­rak, er­ken se­çim­de par­ti­si­nin yüz­de 30 ban­dı­nı ge­çe­ce­ği­ni söy­le­di.

3/ 21
İşte Kılıçdaroğlu’nun masasındaki anket

An­ke­te gö­re; AKP oy­la­rı yüz­de 39’a, MHP oy­la­rı yüz­de 14’e dü­şer­ken, CHP oy­la­rı yüz­de 28’i aş­tı.

4/ 21