İşte kıyamet alametleri!

Hz. Muhammed'in kıyamet alametleri

İşte kıyamet alametleri!

Peygamberimiz bazı hadislerinde ümmetinin ömrünün bin 500 seneyi geçmeyeceğini söylüyor... Ve ahir zaman olarak belirtilen son safhada da yaşanacak kıyamet alametlerini sıralıyor

1/ 61
İşte kıyamet alametleri!

İnsanların başına bir zaman gelecek ki ,onlardan faiz yemeyen kalmayacak yemese bile tozu mutlaka bulaşacaktır.

2/ 61
İşte kıyamet alametleri!

Bir çok kişi az bir dünyalık zarfında dinini feda edecektir.

3/ 61
İşte kıyamet alametleri!

Kazanç,belirli kişiler arsında dolaşacak,dar gelirliler açlık ve sıkıntıya düşecekler.

4/ 61