İşte Postacıların tarihi

15. yüzyıldan günümüz posta tarihine ışak tututan bu galeride postacıların değişimlerini göreceksiniz...

İşte Postacıların tarihi

Tatar Ağası

Osmanlı Devleti’nde resmi haberleşme, devletin ilk kurulduğu dönemden itibaren ulaklar tarafından sağlanırdı. Ulaklar önceleri Kırım Tatarları arasından seçilir ve atlı olarak hizmet verirlerdi. Ulakların kendilerine has elbise ve kalpakları olurdu. Posta görevini yürüten ulaklar, Tatar Ocağı’na ve dolayısıyla Tatar Ağası’na bağlıydı. Olağanüstü durumlarda bir haberin, İstanbul’dan Van’a üç günde ulaştırıldığı bilinmektedir.

1/ 11
İşte Postacıların tarihi

MÜJDECİBAŞI

Osmanlı Devleti’nde her yıl sürre denilen para ve armağanların İstanbul’dan Medine ve Mekke’ye götürülmesi için Sürre Alayı düzenlenirdi. Surre-i Hümayun’un Şam’a ulaşmasından sonra sürrenin götürülmesinden sprumlu sürre emini, görevi Şam beylerbeyine devrederdi. Beylerbeyi de sürreyi Mekke’ye ulaştırarak dağıtımını sağlardı. Sürrenin dağıtımı yapıldıktan sonra Mekke şerifinin teşekkür ve dua mektubu. Müjdecibaşı aracılığı ile padişaha iletilirdi.

2/ 11
İşte Postacıların tarihi

PEYK

Osmanlı saray teşkilatında, sultanların maiyetinde bulunan ve mesajları uzak mesafelere koşarak iletmekle görevli Peykler, sırma işleme elbiseleri ile hizmet verirlerdi.Koşma yeteneklerinden dolayı ilk zamanlar padişahların buyruklarının tebliğ için istihdam edilen peykler, bir tür acele posta hizmeti görmüştür. Peyk sisemi 1828 yılında kaldırılmıştır.

3/ 11
İşte Postacıların tarihi

PEYK
Yaşları 17-18’e geldiğinde İstanbul’da çok zor bir sınava tabi tutulurdu. En iyi dereceyi alan en yüksek maaş alırdı.

4/ 11