İşte Türkler 3 kıtaya bu kılıçlarla hükmetti

İşte Türkler 3 kıtaya bu kılıçlarla hükmetti

Kilij
En karakteristik Türk kılıçlarından olan Kilij'in kökeni Asya Hunları'na kadar gider.

1/ 30
İşte Türkler 3 kıtaya bu kılıçlarla hükmetti

Bu kılıcın en önemli özelliği ortasındaki bükümü ve yalmanıyla (kılıcın uç kısmında bulunan her 2 tarafı da keskin bölgeye verilen ad) darbe ve kesme gücünün oldukça keskin olmasıdır.

2/ 30
İşte Türkler 3 kıtaya bu kılıçlarla hükmetti

Keskinlikte, Katana ile yarışabilen ender kılıçlardandır. Tek hamlede düşmanı ikiye böldüğü bilinen rivayetler arasındadır.

3/ 30
İşte Türkler 3 kıtaya bu kılıçlarla hükmetti

Ağır Kilij
Orta Asya'daki Türki kavimler tarafından bulunan bu kılıcın yalmanının ağırlığı oldukça fazladır.

4/ 30