Kadir Gecesi’nde ziyaret edilmesi gereken kutsal mekanlar

İşte o kutsal mekanlardan bazıları...

Kadir Gecesi’nde ziyaret edilmesi gereken kutsal mekanlar

Kimisi Peygamberimiz Hz. Muhammed’in (S.A.V) bir sözünü emir telakki ederek Anadolu’ya at sırtında gelmiş, kimisi zamanın alimi, sözü geçen büyüğü, evliyası olarak buralarda vefat etmiş. Ama hepsinin ortak noktası hayatlarını Allah’ı anlatmak, Peygamber’in (S.A.V) yaşantısını duyurmak üzerine kurmaları olmuş. İstanbul’un ve Anadolu’nun manevi atmosferini ayakta tutan kutsal mekanlar Ramazan ayı ile birlikte ruhunu maneviyat ile doyurmak isteyenlerin akınına uğruyor. İşte o kutsal mekanlardan bazıları...

1/ 17
Kadir Gecesi’nde ziyaret edilmesi gereken kutsal mekanlar

Eyüp Sultan Camii


Ramazan ayı deyince aklımıza ilk gelen mekan. İstanbul'da halk tarafından en çok ziyaret edilen yerlerin başında geliyor. Eyüp Sultan Camii ve Eyüp Sultan Türbesi inşa edildiğinden bu yana en ünlü ziyaret yerlerinden biri olmuştur.

2/ 17
Kadir Gecesi’nde ziyaret edilmesi gereken kutsal mekanlar

Ebû Eyyûb el-Ensârî Hazretleri Sevgili Peygamberimizi hicret sonrası yaklaşık yedi ay evinde misafir etmiş, Hz. Peygamber’in vahiy katipliğini, korumalığını yapmış, Peygamberimizle birlikte Bedir, Uhud, Hendek savaşlarına katılmış, Mekke’nin, Taif’in, Hayber’in fethinde yer almış, Peygamberimizin vefatından sonraki dönemlerde Mısır, Filistin ve Kıbrıs’ı fetheden orduda bulunmuş ve nihayet seksen kusur yaşlarındayken fetih heyecanıyla İstanbul’a gelip şehit olmuş yüce bir şahsiyettir. Halkımız onun kabrini ziyaret edip hayır duada bulunmayı adeta bir görev kabul etmiştir. Bu ziyaretler de Ramazan ayının vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir.

3/ 17
Kadir Gecesi’nde ziyaret edilmesi gereken kutsal mekanlar

Aziz Mahmud Hüdayi Türbesi


İstanbul’un manevi atmosferini ayakta tutan en önemli kutsal mekanlardandır. Ramazan Ayı ile birlikte ziyaretçi sayısında önemli bir artış gözlemlenebilir. Aziz Mahmud Hüdayi, İstanbul şehrinde bulunan büyük veliden biridir. Osmanlı Devleti zamanında 1541-1628 yılları arasında yaşamıştır. Mezarı Üsküdar'daki kendi adıyla anılan caminin yanındadır.

4/ 17