Kanuni Sultan Süleyman dönemindeki vezirler

Kanuni Sultan Süleyman dönemindeki vezirlere neler oldu.

Kanuni Sultan Süleyman dönemindeki vezirler

Kanuni Sultan süleyman 46 yıl Osmanlı Hükümdarlığı yaptı. Hükümdarlığı süresince toplam 10 sadrazam değişti.

Sadece aralarında bir kaç tanesi görevini tamamlayabildi.

İşte Sultan süleyman han'ın dönemindeki vezirler

Haber3.com

1/ 12
Kanuni Sultan Süleyman dönemindeki vezirler

İlk Sadrazam Piri Mehmet Paşa

I. Süleyman saltanatının ilk yıllarında 25 Ocak 1518-27 Haziran 1523 tarihleri arasında beş yıl beş ay iki gün sadrazamlık yapmış Osmanlı devlet adamıdır.

İkinci Vezir Ahmet Paşa sadrazam olabilmek için Pîrî Mehmed Paşa'nın yaşlılığını bahane edip I. Süleyman'a onu görevden almaya ikna ettti. Fakat Sadrazamlığıa ahmet paşa gelemedi.

2/ 12
Kanuni Sultan Süleyman dönemindeki vezirler

Pargalı İbrahim Paşa, Makbul İbrahim Paşa, Frenk İbrahim Paşa ya da öldürüldükten sonraki unvanıyla Maktul İbrahim Paşa (1493, Parga - 15 Mart 1536, İstanbul) I. Süleyman saltanatı döneminde 27 Haziran 1523 - 15 Mart 1536 arasında sadrazamlık yapmıştır.

Boğdurularak öldürülmüştür. Ölümüne sebeb olan sözleri için tıklayın

3/ 12
Kanuni Sultan Süleyman dönemindeki vezirler

Ayas Mehmet Paşa (ö. 13 Temmuz 1539, İstanbul), I. Süleyman saltanatı döneminde 14 Mart 1536-13 Temmuz 1539 arasında sadrazamlık yapmış Osmanlı devlet adamıdır.

13 Temmuz 1539'da veba hastalığından vefat etmiştir.

4/ 12