Kendi ülkelerini kurdular!

Bazılarının kendi para birimleri, hatta pasaportları bile var...

Kendi ülkelerini kurdular!

LiberlandSırbistan ile Hırvatistan arasında 7 kilometrekarelik bir alanda kurulan Liberland'a (Özgür Ülke) vatandaş olmak için binlerce kişinin başvuru yaptığı belirtiliyor. Peki Liberland vatandaşlığına nasıl başvuruluyor?

1/ 55
Kendi ülkelerini kurdular!

Bir Çek Cumhuriyeti vatandaşı tarafından kurulan ülkenin internet sitesinde, "Liberland'da kimlere ihtiyaç var?" adlı bölümde, ideal vatandaş tanımı şöyle yapılıyor...

2/ 55
Kendi ülkelerini kurdular!

"Irk, etnik köken, yönelim ve din farkı gözetmeksizin başkalarına ve başkalarının fikirlerine saygılı olan, özel mülkiyete saygı gösteren, komünist, Nazi ya da başka aşırı uç geçmişi olmayan, suç işlememiş kişiler."

3/ 55
Kendi ülkelerini kurdular!

İnternet sitesinde yönetim şekli "Anayasal Cumhuriyet" olarak tanımlanan Liberland'da "gereksiz vergiler ve hayatı zorlaştıran bürokrasinin olmayacağı" vaadi yer alıyor.

4/ 55