Kıyamet tarihini değiştiren keşif

Kıyamet tarihini değiştiren keşif

Maya takviminin 21 Aralık 2012'yi kıyamet günü olarak belirlediği pek çok efsaneye kaynaklık eden bir bilgi. Bilim adamlarının son bulguları ise bunu temelden çürütebilir.

1/ 7
Kıyamet tarihini değiştiren keşif

Guatemala'da kazı çalışmaları yapan arkeologlar, bugüne kadar bulunan en eski Maya takvimine ulaştı. Bilim dünyasını heyecanlandıran buluş antik Xulun kentindeki küçük bir bina kalıntısının duvarında bulundu. 1200 yıl öncesine ait buluntular, şimdiye dek bulunan en eski Maya takviminden 600 yıl daha eski bir tarihe ait. Bilim adamları Mayalar'ın o tarihte de astronomik gözlemler yaptığını biliyorlardı ancak buna ait günümüze kalan bir kalıntı yoktu.

2/ 7
Kıyamet tarihini değiştiren keşif

Kalıntıları inceleyen bilimadamları, sanılanın aksine Maya takviminin 2012'nin çok daha ötesini hesapladığını belirtti. Ekip üyesi olan, Boston Üniversitesi'nden William Saturno "Maya takvimi milyarlarca hatta trilyonlarca yıl devam eden bir süreci işaret ediyor" diye konuştu. Colgate Üniversitesi'nden Anthony Aveni de "Mayalar dünyanın sonunun 2012'de geleceğine inandıkları düşünlülüyor, öyleyse niye çok daha öte tarihleri hesapladılar?" diye sordu.

3/ 7
Kıyamet tarihini değiştiren keşif

31 kilometrekarelik bir alanı kapsayan antik Xulun kentinde Maya takviminin dışında da yeni ve önemli buluntular keşfedildi. Bunlardan biri, bir duvarda bulunan esrarengiz çizimler.

4/ 7