Müjde! Torba Tasarı kabul edildi. İşte yeni düzenlemeler

Müjde! Torba Tasarı kabul edildi. İşte yeni düzenlemeler

Müjde! Torba Tasarı kabul edildi. İşte yeni düzenlemeler

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu, madencilere ilişkin düzenlemeler ve kamu alacaklarının tekrar yapılandırılmasını da kapsayan "torba tasarıyı" kabul etti. Peki torba tasarıyla kimler sevinecek? İşte o maddeler...

1/ 37
Müjde! Torba Tasarı kabul edildi. İşte yeni düzenlemeler

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, 37 günlük mesaisinin ardından, Soma'daki faciadan sonra madencilere yönelik düzenlemeler ve kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasını da içeren "torba tasarıyı" kabul etti.

2/ 37
Müjde! Torba Tasarı kabul edildi. İşte yeni düzenlemeler

Bugün ihdas edilen maddelere göre, yeraltı maden işlerinde faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşlarının devam eden sözleşmelerine ilişkin, fazla çalışma ücreti, ücretli izin süreleri, çalışma süresi, ücret miktarı konularında yapılan değişikliklerden oluşan maliyet artışının fiyat farkı olarak ödenebilmesine ilişkin esas ve usuller, Kamu İhale Kurumu'nun teklifiyle Bakanlar Kurulu'nca belirlenecek.

3/ 37
Müjde! Torba Tasarı kabul edildi. İşte yeni düzenlemeler

Tüm illerde bucaklar kaldırılıyor. Kaldırılan bucaklara bağlı belde ve köyler, bucağın bağlı olduğu idari birime bağlanacak.
KDV Kanunu'nda yapılan değişiklikle, kıymetli taşların (elmas, pırlanta, yakut, zümrüt, topaz, safir, zebercet, inci) Borsa İstanbul Anonim Şirketi Elmas ve Kıymetli Taş Piyasası'nda işlem görmek üzere ithali, borsaya teslimi ve borsa içinde veya ilgili mevzuatına göre borsaya bildirmek kaydıyla borsa üyeleri arasında borsa dışında el değiştirmesi KDV'den istisna tutulacak. Kıymetli taşların bu işlemler dışındaki diğer teslimleri ise istisna kapsamından çıkarılıyor. Külçe altın ve külçe gümüş teslimlerine yönelik istisna uygulamasında herhangi bir değişiklik yapılma

4/ 37